ภาพข่าว: สินธรณีฯ รวมพล ‘ปั้นน้ำใจแก่น้องๆ พิการทางสมอง’

แสดงความคิดเห็น

ตัวแทน กลุ่มบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริจาคเงิน และสิ่งของแก่น้องๆ พิการทางสมอง เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจแก่น้องๆ พิการทางสมอง ” นำทีมโดย คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ (คนที่ ๔ จากขวา ) พาคณะ ผู้บริหารและเพื่อนๆพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็น โดยได้รับน้ำใจจากคุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคในนามส่วนตัว ส่วนหนึ่ง รวมทั้งเพื่อนๆพนักงาน และบริษัท สินธรณีฯ อีกส่วนหนึ่ง อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องอุปโภคบริโภค ฯ นำมามอบให้แก่ น้องๆ พิการทางสมองและปัญญา โดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและรองรับเด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย-หญิง จากสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่เพียงพอ และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสการฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่ถูกทอดทิ้ง ยากไร้ ขาดผู้อุปการะ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ให้ได้รับการบำบัด ฟื้นฟู เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน สินธรณีฯ นอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มใจอีกด้วย

ที่มา: ThaiPR.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ก.ย.๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 15:53:25 ดูภาพสไลด์โชว์ ภาพข่าว: สินธรณีฯ รวมพล ‘ปั้นน้ำใจแก่น้องๆ พิการทางสมอง’

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตัวแทน กลุ่มบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริจาคเงิน และสิ่งของแก่น้องๆ พิการทางสมองเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดกิจกรรม “ ปันน้ำใจแก่น้องๆ พิการทางสมอง ” นำทีมโดย คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ (คนที่ ๔ จากขวา ) พาคณะ ผู้บริหารและเพื่อนๆพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็น โดยได้รับน้ำใจจากคุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคในนามส่วนตัว ส่วนหนึ่ง รวมทั้งเพื่อนๆพนักงาน และบริษัท สินธรณีฯ อีกส่วนหนึ่ง อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องอุปโภคบริโภค ฯ นำมามอบให้แก่ น้องๆ พิการทางสมองและปัญญา โดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและรองรับเด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย-หญิง จากสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่เพียงพอ และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสการฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่ถูกทอดทิ้ง ยากไร้ ขาดผู้อุปการะ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ให้ได้รับการบำบัด ฟื้นฟู เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน สินธรณีฯ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...