ระยอง.. อบต.นิคมพัฒนา จัดค่ายเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กออทิสติก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำเด็กออทิสติกกว่า ๓๐ คน เข้าค่าย ร่วมกิจกรรม สันทนาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสร้างความสุขให้กับเด็กและครอบครัว เพื่อชุมชน ร่มเย็นเป็นสุข เด็กออทิสติก กว่า ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เสริมทักษะ และความรู้ ความมั่นใจ ความสนุกสนาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม อย่างใกล้ชิดและอบอุ่น

นายอรุณ อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บอกว่า การดูแล ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเชิงตะกอน เป็นนโยบาย การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำว่า แรกเกิด ก็คือดูแลตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ โดยนำแม่ที่ตั้งท้อง มาสัมมนาเรื่องการดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พอคลอดก็ออกไปเยี่ยมเยียน ดูว่าทั้งแม่และลูกมีสุขภาพดีหรือไม่ ต่อมาก็จัดการดูแลกลุ่มที่อยู๋ในวัยกลางๆด้วยการให้ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิต จัดการตรวจสุขภาพให้ประชาชน ครั้งละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน เพื่อเสริมพลังให้มีสุขภาพดี

ส่วนคนสูงอายุ คนพิการ ก็มีกิจกรรมฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีสภาพจิตใจดี โดยเฉพาะคนพิการ เราก็มีคลินิกประจำ ทุกวันพุธ ให้เข้ามาตรวจสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เรา ยังมีกลุ่มเด็ก ออทิสติก ซึ่งเราก็ไม่ทอดทิ้ง เพราะเด็กกลุ่มนี้ น่าสงสารมาก เนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่เคยพาออกงาน ไม่พาไปไหลเลย เพราะเห็นว่าเขาก้าวร้าวไม่เชื่อฟัง เราก็นำมาบูรณาการ โดย นำเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการให้โอกาส ให้ทุกฝ่ายได้สัมผัสกับโลกที่ไม่เคยพบและสัมผัส

ปัจจุบัน เด็กปัญญาอ่อน ในสังคมมีอยู่ไม่น้อย ทุกบ้านที่พบปัญหานี้มีแต่ความเครียด ท้องถิ่น ต้องเข้าไปแก้ไข สร้างกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสุข เมื่อเด็กกลุ่มนี้มีความสุขพ่อแม่มีความสุข ท้องถิ่น ก็มีความสุข เพราะท้องถิ่น คือศูนย์กลางของความสุข ดังนั้น การบูรณาการบริหารจัดการ ในเรื่องต่างๆ ก็จะเกิดผล และเกิด ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

โดย อัจฉรา วิเศษศรี

ที่มา: nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓๐ ส.ค.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 15:51:03 ดูภาพสไลด์โชว์ ระยอง.. อบต.นิคมพัฒนา จัดค่ายเด็กออทิสติก

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ค่ายเด็กออทิสติกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำเด็กออทิสติกกว่า ๓๐ คน เข้าค่าย ร่วมกิจกรรม สันทนาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสร้างความสุขให้กับเด็กและครอบครัว เพื่อชุมชน ร่มเย็นเป็นสุข เด็กออทิสติก กว่า ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เสริมทักษะ และความรู้ ความมั่นใจ ความสนุกสนาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม อย่างใกล้ชิดและอบอุ่น นายอรุณ อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บอกว่า การดูแล ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเชิงตะกอน เป็นนโยบาย การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำว่า แรกเกิด ก็คือดูแลตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ โดยนำแม่ที่ตั้งท้อง มาสัมมนาเรื่องการดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พอคลอดก็ออกไปเยี่ยมเยียน ดูว่าทั้งแม่และลูกมีสุขภาพดีหรือไม่ ต่อมาก็จัดการดูแลกลุ่มที่อยู๋ในวัยกลางๆด้วยการให้ความรู้เรื่องคุณภาพชีวิต จัดการตรวจสุขภาพให้ประชาชน ครั้งละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน เพื่อเสริมพลังให้มีสุขภาพดี ส่วนคนสูงอายุ คนพิการ ก็มีกิจกรรมฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีสภาพจิตใจดี โดยเฉพาะคนพิการ เราก็มีคลินิกประจำ ทุกวันพุธ ให้เข้ามาตรวจสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เรา ยังมีกลุ่มเด็ก ออทิสติก ซึ่งเราก็ไม่ทอดทิ้ง เพราะเด็กกลุ่มนี้ น่าสงสารมาก เนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่เคยพาออกงาน ไม่พาไปไหลเลย เพราะเห็นว่าเขาก้าวร้าวไม่เชื่อฟัง เราก็นำมาบูรณาการ โดย นำเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการให้โอกาส ให้ทุกฝ่ายได้สัมผัสกับโลกที่ไม่เคยพบและสัมผัส ปัจจุบัน เด็กปัญญาอ่อน ในสังคมมีอยู่ไม่น้อย ทุกบ้านที่พบปัญหานี้มีแต่ความเครียด ท้องถิ่น ต้องเข้าไปแก้ไข สร้างกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสุข เมื่อเด็กกลุ่มนี้มีความสุขพ่อแม่มีความสุข ท้องถิ่น ก็มีความสุข เพราะท้องถิ่น คือศูนย์กลางของความสุข ดังนั้น การบูรณาการบริหารจัดการ ในเรื่องต่างๆ ก็จะเกิดผล และเกิด ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดย อัจฉรา

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...