บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 6

 1. 76ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5690/0 16/06/2560
 2. 77ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 7975/1 26/05/2560
 3. 78จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 7296/0 27/03/2560
 4. 79ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 6751/0 21/03/2560
 5. 80กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 6288/0 13/03/2560
 6. 81"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6645/0 26/12/2559
 7. 82Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 6906/0 4/10/2559
 8. 83ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 7227/0 30/05/2559
 9. 84จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 7177/0 10/02/2559
 10. 85ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 7567/0 28/12/2558
 11. 86ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 7586/0 16/12/2558
 12. 87วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 7461/0 1/12/2558
 13. 88ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 6814/0 6/10/2558
 14. 89แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 7530/0 2/09/2558
 15. 90จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 6964/0 2/09/2558