บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 4

 1. 46ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 4714/0 16/06/2560
 2. 47ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 6420/1 26/05/2560
 3. 48จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 6085/0 27/03/2560
 4. 49ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 5782/0 21/03/2560
 5. 50กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 5336/0 13/03/2560
 6. 51"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 5651/0 26/12/2559
 7. 52Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 5944/0 4/10/2559
 8. 53ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 6243/0 30/05/2559
 9. 54จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 6089/0 10/02/2559
 10. 55ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 6353/0 28/12/2558
 11. 56ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 6571/0 16/12/2558
 12. 57วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 6516/0 1/12/2558
 13. 58ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 5950/0 6/10/2558
 14. 59แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 6368/0 2/09/2558
 15. 60จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 5808/0 2/09/2558