บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 3

 1. 31ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5165/0 16/06/2560
 2. 32ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 7350/1 26/05/2560
 3. 33จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 6641/0 27/03/2560
 4. 34ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 6252/0 21/03/2560
 5. 35กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 5765/0 13/03/2560
 6. 36"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6177/0 26/12/2559
 7. 37Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 6355/0 4/10/2559
 8. 38ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 6679/0 30/05/2559
 9. 39จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 6676/0 10/02/2559
 10. 40ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 6920/0 28/12/2558
 11. 41ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 7016/0 16/12/2558
 12. 42วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 6953/0 1/12/2558
 13. 43ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 6333/0 6/10/2558
 14. 44แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 6980/0 2/09/2558
 15. 45จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 6293/0 2/09/2558