บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 3

 1. 31ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5583/0 16/06/2560
 2. 32ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 7875/1 26/05/2560
 3. 33จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 7191/0 27/03/2560
 4. 34ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 6653/0 21/03/2560
 5. 35กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 6200/0 13/03/2560
 6. 36"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6548/0 26/12/2559
 7. 37Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 6795/0 4/10/2559
 8. 38ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 7131/0 30/05/2559
 9. 39จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 7075/0 10/02/2559
 10. 40ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 7456/0 28/12/2558
 11. 41ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 7469/0 16/12/2558
 12. 42วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 7370/0 1/12/2558
 13. 43ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 6715/0 6/10/2558
 14. 44แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 7436/0 2/09/2558
 15. 45จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 6858/0 2/09/2558