บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 2

 1. 16ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5166/0 16/06/2560
 2. 17ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 7352/1 26/05/2560
 3. 18จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 6645/0 27/03/2560
 4. 19ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 6253/0 21/03/2560
 5. 20กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 5767/0 13/03/2560
 6. 21"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6178/0 26/12/2559
 7. 22Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 6356/0 4/10/2559
 8. 23ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 6681/0 30/05/2559
 9. 24จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 6676/0 10/02/2559
 10. 25ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 6922/0 28/12/2558
 11. 26ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 7017/0 16/12/2558
 12. 27วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 6953/0 1/12/2558
 13. 28ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 6333/0 6/10/2558
 14. 29แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 6980/0 2/09/2558
 15. 30จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 6298/0 2/09/2558