บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 10

 1. 136ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5982/0 16/06/2560
 2. 137ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 8270/1 26/05/2560
 3. 138จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 7599/0 27/03/2560
 4. 139ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 7017/0 21/03/2560
 5. 140กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 6550/0 13/03/2560
 6. 141"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6876/0 26/12/2559
 7. 142Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 7178/0 4/10/2559
 8. 143ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 7502/0 30/05/2559
 9. 144จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 7464/0 10/02/2559
 10. 145ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 7874/0 28/12/2558
 11. 146ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 8170/0 16/12/2558
 12. 147วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 7738/0 1/12/2558
 13. 148ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 7091/0 6/10/2558
 14. 149แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 7820/0 2/09/2558
 15. 150จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 7280/0 2/09/2558