บทความเรื่องอาสาสมัคร หน้า 3

 1. 31ชื่นชม'อาจารย์'ม.ขอนแก่น จิตอาสาสอนเด็กพิเศษทำกิ๊ฟช็อป 5204/0 16/06/2560
 2. 32ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมช... 7397/1 26/05/2560
 3. 33จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ... 6697/0 27/03/2560
 4. 34ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ 6289/0 21/03/2560
 5. 35กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็น... 5815/0 13/03/2560
 6. 36"อาสาสมัคร"กลไกช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 6221/0 26/12/2559
 7. 37Blind Project โครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ 6401/0 4/10/2559
 8. 38ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 6725/0 30/05/2559
 9. 39จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา 6713/0 10/02/2559
 10. 40ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก 6974/0 28/12/2558
 11. 41ทหารร่วมจิตอาสาอเมริกาช่วยเด็กพิการหนาว 7061/0 16/12/2558
 12. 42วิ่งด้วยกันมินิมาราธอนขอใจอาสาพาผู้พิการเข้าสู่เส้นชัย 6995/0 1/12/2558
 13. 43ช่อง3 ผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา 6371/0 6/10/2558
 14. 44แพทริเซีย จิตอาสาสอนการอ่านหนังสือคนพิการทางสายตา 7029/0 2/09/2558
 15. 45จิตอาสา'ไกด์รันเนอร์'มาราธอนเพื่อคนตาบอดสู่เส้นชัย 6353/0 2/09/2558