สภาฯเทรนขรก.กู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

สภาฯเทรนขรก.กู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

สภาฯฝึกทักษะการกู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐานให้ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่1 ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)" ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้นให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำให้ได้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Aotomated External Defibrillator (AED) ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตราย ลดความพิการก่อนนำส่งโรงพยาบาลและเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น.

สภาฯเทรนขรก.กู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/628925

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 26/02/2561 เวลา 10:46:28 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาฯเทรนขรก.กู้ชีพฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน