มอบเงินเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและพิการจากสถานการณ์ไฟใต้ 974 ราย กว่า 97 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตและพิการ ซึ่งมีทั้งหมด 974 ราย เป็นเงิน 97,400,000 บาท แยกเป็นกรณีผู้เสียชีวิต 855 ราย เป็นเงิน 85,500,000 บาท และพิการ 117 ราย เป็นเงิน 117,000,000 บาท ทั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นการมอบเงินช่วยเหลือตามมติ ครม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และ 14 สิงหาคม 2555 กรณีช่วยเหลือเพิ่มเติมในทุกกรณีให้เป็น 500,000

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ถือเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 สำหรับประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตและพิการ โดยในปี 2557 นี้จะเป็นการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งสุกท้าย โดยทุกรายจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาท

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เยียวยาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทายาทและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบมาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำ ตลอดจนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาทั้งหมดในภาพรวมด้วย

ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1387192706&grpid=03&catid=&subcatid= (ขนาดไฟล์: 167)

(มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ธ.ค.56)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 17/12/2556 เวลา 04:51:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตและพิการ ซึ่งมีทั้งหมด 974 ราย เป็นเงิน 97,400,000 บาท แยกเป็นกรณีผู้เสียชีวิต 855 ราย เป็นเงิน 85,500,000 บาท และพิการ 117 ราย เป็นเงิน 117,000,000 บาท ทั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นการมอบเงินช่วยเหลือตามมติ ครม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และ 14 สิงหาคม 2555 กรณีช่วยเหลือเพิ่มเติมในทุกกรณีให้เป็น 500,000 สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ถือเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 สำหรับประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตและพิการ โดยในปี 2557 นี้จะเป็นการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งสุกท้าย โดยทุกรายจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาท นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เยียวยาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทายาทและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบมาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำ ตลอดจนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาทั้งหมดในภาพรวมด้วย ขอบคุณ … http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1387192706&grpid=03&catid=&subcatid= (มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...