ร้องสื่อน้องพิการถูกสวมชื่อ

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นางสกาวรัตน์ ชาบัวน้อย อายุ 33 ปี พา น.ส.เกื้อกูล ยังนุสสะ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า น้องสาวพิการด้วยโรคออทิสติก และป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว แต่มีบุคคลใช้ข้อมูลบัตรประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จ.ลพบุรี และต่อมาย้ายไปบ้านเลขที่ 134/426 หมู่ 1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แต่รายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของบุคคลในข้อมูลทะเบียนราษฎรถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของ น.ส.สุจรรย์จิรา ทิพย์โสมย์ เป็นที่น่าสังเกตว่า น.ส.เกื้อกูล อาจถูกสวมสิทธิในบัตรประจำตัวประชาชน โดยบุคคลอื่น เพราะรายละเอียดหลักฐานเลขที่บัตรประชาชนชื่อบิดา ชื่อมารดา และหลักฐานอื่นๆ เหมือนกันทุกประการ แต่ไม่ใช่ใบหน้าของน้องสาว ทั้งที่น้องสาวไม่เคยทำบัตรประชาชน

นางสกาวรัตน์กล่าวว่า ที่ตนไม่ได้พาน้องไปทำบัตรประชาชน เนื่องจากคิดว่าน้องสาวพิการและเจ้าหน้าที่ทำบัตรประจำตัวผู้พิการให้แล้ว จึงไม่ได้ไปติดต่อทำบัตรประชาชนให้น้องสาว และรับเงินช่วยเหลือผู้พิการเป็นประจำทุกๆเดือน ละ 500 บาท กระทั้งมาทราบว่า น้องสาวถูกคนอื่นสวมสิทธิใช้ชื่อ เมื่อครั้งช่วงน้ำท่วมปี 2554 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกในครอบครัว และมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาติดต่อ เพื่อยืนยันข้อมูลว่าน้องสาวตนย้ายออกไปจากทะเบียนบ้านแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม จึงทำให้เอะใจว่าทำไมชื่อน้องสาวถูกตัดออกจากทะเบียนบ้าน ทั้งที่ไม่เคยทำเรื่องย้ายออก จึงติดต่อกับทางอำเภอ เพื่อเข้าแจ้งเรื่องให้ดำเนินการ และไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

“แต่เรื่องก็เงียบไป เกรงว่าจะมีการกู้หนี้ยืมสิน หรือบุคคลในภาพจะเกี่ยวข้อเรื่องหนีคดีหรือเป็นบุคคลต่างด้าว จะนำความเดือดร้อนให้กับครอบครัว จึงขอความช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเร่งด่วน” นางสกาวรัตน์กล่าว

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 3/05/2556 เวลา 02:56:32

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นางสกาวรัตน์ ชาบัวน้อย อายุ 33 ปี พา น.ส.เกื้อกูล ยังนุสสะ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า น้องสาวพิการด้วยโรคออทิสติก และป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว แต่มีบุคคลใช้ข้อมูลบัตรประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จ.ลพบุรี และต่อมาย้ายไปบ้านเลขที่ 134/426 หมู่ 1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แต่รายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของบุคคลในข้อมูลทะเบียนราษฎรถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของ น.ส.สุจรรย์จิรา ทิพย์โสมย์ เป็นที่น่าสังเกตว่า น.ส.เกื้อกูล อาจถูกสวมสิทธิในบัตรประจำตัวประชาชน โดยบุคคลอื่น เพราะรายละเอียดหลักฐานเลขที่บัตรประชาชนชื่อบิดา ชื่อมารดา และหลักฐานอื่นๆ เหมือนกันทุกประการ แต่ไม่ใช่ใบหน้าของน้องสาว ทั้งที่น้องสาวไม่เคยทำบัตรประชาชน นางสกาวรัตน์กล่าวว่า ที่ตนไม่ได้พาน้องไปทำบัตรประชาชน เนื่องจากคิดว่าน้องสาวพิการและเจ้าหน้าที่ทำบัตรประจำตัวผู้พิการให้แล้ว จึงไม่ได้ไปติดต่อทำบัตรประชาชนให้น้องสาว และรับเงินช่วยเหลือผู้พิการเป็นประจำทุกๆเดือน ละ 500 บาท กระทั้งมาทราบว่า น้องสาวถูกคนอื่นสวมสิทธิใช้ชื่อ เมื่อครั้งช่วงน้ำท่วมปี 2554 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกในครอบครัว และมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาติดต่อ เพื่อยืนยันข้อมูลว่าน้องสาวตนย้ายออกไปจากทะเบียนบ้านแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม จึงทำให้เอะใจว่าทำไมชื่อน้องสาวถูกตัดออกจากทะเบียนบ้าน ทั้งที่ไม่เคยทำเรื่องย้ายออก จึงติดต่อกับทางอำเภอ เพื่อเข้าแจ้งเรื่องให้ดำเนินการ และไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน “แต่เรื่องก็เงียบไป เกรงว่าจะมีการกู้หนี้ยืมสิน หรือบุคคลในภาพจะเกี่ยวข้อเรื่องหนีคดีหรือเป็นบุคคลต่างด้าว จะนำความเดือดร้อนให้กับครอบครัว จึงขอความช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเร่งด่วน” นางสกาวรัตน์กล่าว

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...