ผมคือ...ออทิสติก

หน้าปกหนังสือ ผมคือ...ออทิสติก หนังสือ ผมคือ...ออทิสติก เขียนโดยน้องนัช เด็กออทิสติก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองเริ่มตั้งแต่แรกเกิด การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ จนถึงเข้าเรียน เด็กพิเศษคนนี้จะต่างจากเด็กทั่วไปอย่างไร และใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมทุกวันนี้ เมื่ออ่านแล้วท่านจะรู้ว่าเด็กออทิสติกสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ และมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเด็กปกติเลย …ราคาปก ๑๑๕ บาท ราคาขาย ๕๕ บาท ผู้แต่ง นัช สนพ. แปลน พับลิชชิ่ง( http://www.booksolike.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖)

ที่มา: http://www.booksolike.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 12/02/2556 เวลา 03:19:48 ดูภาพสไลด์โชว์ ผมคือ...ออทิสติก