ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,200,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

นายแอนดรูว์ ชอว์ (ซ้าย) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่นายตนัยฉัตร์ แซ่ตั้ง (ขวา)

นายแอนดรูว์ ชอว์ (ซ้าย) รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีประสบอุบัติเหตุในวันหยุดราชการประจำปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้แก่นายตนัยฉัตร์ แซ่ตั้ง (ขวา) ผู้เอาประกันภัย ซึ่งทำประกันภัยกับบริษัท ซิกน่าไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายตนัยฉัตร์ประสบอุบัติเหตุมีวัตถุแปลกปลอมกระเด็นเข้าตาขวาขณะตัดหญ้าที่ด้านหลังบ้านจนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะตา (ตาบอด) จำนวน 1 ข้าง เหตุเกิดในวันวิสาขบูชาที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

นายตนัยฉัตร์ เล่าให้ฟังต่อว่าตนเองเห็นความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยอย่างมาก เพราะโดยปกติต้องใช้รถจักรยานยนต์บ่อยซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการประสบอุบัติเหตุ จึงเลือกซื้อแผนประกันที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทั้งนี้ในส่วนของเงินสินไหมทดแทนที่ได้รับจะนำไปเป็นค่าดูแลรักษา ตาข้างซ้ายที่เหลืออยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำประกันภัยให้กับครอบครัวเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพิมพาภรณ์ สมเกียรติวีระ Senior Manager- Marketing Communication & CSR โทร.02 651 5995 ext.150 หรือคุณรัตนา ปัทมาลัย Assistant Manager - Marketing Communication โทร.02 651 5995 ext.152

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1641642

ที่มา: ThaiPR.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 3/05/2556 เวลา 02:57:53 ดูภาพสไลด์โชว์ ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,200,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายแอนดรูว์ ชอว์ (ซ้าย) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่นายตนัยฉัตร์ แซ่ตั้ง (ขวา) นายแอนดรูว์ ชอว์ (ซ้าย) รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีประสบอุบัติเหตุในวันหยุดราชการประจำปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้แก่นายตนัยฉัตร์ แซ่ตั้ง (ขวา) ผู้เอาประกันภัย ซึ่งทำประกันภัยกับบริษัท ซิกน่าไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายตนัยฉัตร์ประสบอุบัติเหตุมีวัตถุแปลกปลอมกระเด็นเข้าตาขวาขณะตัดหญ้าที่ด้านหลังบ้านจนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะตา (ตาบอด) จำนวน 1 ข้าง เหตุเกิดในวันวิสาขบูชาที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้ นายตนัยฉัตร์ เล่าให้ฟังต่อว่าตนเองเห็นความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยอย่างมาก เพราะโดยปกติต้องใช้รถจักรยานยนต์บ่อยซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการประสบอุบัติเหตุ จึงเลือกซื้อแผนประกันที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทั้งนี้ในส่วนของเงินสินไหมทดแทนที่ได้รับจะนำไปเป็นค่าดูแลรักษา ตาข้างซ้ายที่เหลืออยู่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำประกันภัยให้กับครอบครัวเพิ่มเติม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพิมพาภรณ์ สมเกียรติวีระ Senior Manager- Marketing Communication & CSR โทร.02 651 5995 ext.150 หรือคุณรัตนา ปัทมาลัย Assistant Manager - Marketing Communication โทร.02 651 5995 ext.152 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1641642

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...