ปลื้ม! มท.ภ.3 สั่งสร้างต่อ-ส่งมอบบ้านให้ “ลุงเทิน” ผู้พิการหลังถูกผู้รับเหมาโกง

แสดงความคิดเห็น

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา

พิษณุโลก - แม่ทัพภาคที่ 3 เร่งสร้างบ้านให้ “ลุงเทิน” ผู้พิการยากไร้ ชาวอำเภอนครไทย ที่ถูกผู้รับเหมาโกงและทำหนังสือขอความช่วยเหลือพร้อมเดินทางไปดูและทำพิธีส่งมอบให้ทันที

วันที่ (22 มี.ค.) พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา ณ บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 13 บ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนางจันทรทำหนังสือขอความช่วยเหลือโดยตรงไปที่แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์สร้างที่พักอาศัยให้แก่บิดาซึ่งปัจจุบันพิการเป็นอัมพฤกษ์

สืบเนื่องจากนางจันทรมีเงิน 70,000 บาท เตรียมปลูกสร้างที่พักอาศัยให้แก่นายเทินผู้เป็นบิดา แต่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างกลับถูกผู้รับเหมาโกงไม่สร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามข้อตกลงตามสัญญา ประกอบกับนางจันทรมีรายได้ต่อเดือนน้อยและดูแลหลานและผู้ป่วยพิการไม่มีเงินสร้างที่พักอาศัยต่อ

หลังแม่ทัพภาคที่ 3 ทราบเรื่องได้สั่งการให้กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้นายเทิน บิดาของนางจันทรต่อทันที จากสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันทหารช่าง (ช.302) สามารถสร้างและซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพดี พร้อมพักอาศัยได้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ซึ่งงบประมาณของกองทัพภาคที่ 3 จ่ายไปจำนวน 54,645 บาท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนอีก 6,000 บาท และผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน และประชาชนในพื้นที่สมทบอีก 10,000 บาท จึงทำให้มีการส่งมอบบ้านวันนี้ พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ยังมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์เครื่องครัว ส่วนอำเภอนครไทยยังได้มอบที่นอนและผ้าห่มกันหนาวให้ในคราวเดียวกันอีกด้วย

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9600000029337 (ขนาดไฟล์: 52614)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิพัฒนาคนพิการไทย 22 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 23/03/2560 เวลา 10:14:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ปลื้ม! มท.ภ.3 สั่งสร้างต่อ-ส่งมอบบ้านให้ “ลุงเทิน” ผู้พิการหลังถูกผู้รับเหมาโกง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา พิษณุโลก - แม่ทัพภาคที่ 3 เร่งสร้างบ้านให้ “ลุงเทิน” ผู้พิการยากไร้ ชาวอำเภอนครไทย ที่ถูกผู้รับเหมาโกงและทำหนังสือขอความช่วยเหลือพร้อมเดินทางไปดูและทำพิธีส่งมอบให้ทันที วันที่ (22 มี.ค.) พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา ณ บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 13 บ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนางจันทรทำหนังสือขอความช่วยเหลือโดยตรงไปที่แม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์สร้างที่พักอาศัยให้แก่บิดาซึ่งปัจจุบันพิการเป็นอัมพฤกษ์ สืบเนื่องจากนางจันทรมีเงิน 70,000 บาท เตรียมปลูกสร้างที่พักอาศัยให้แก่นายเทินผู้เป็นบิดา แต่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างกลับถูกผู้รับเหมาโกงไม่สร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามข้อตกลงตามสัญญา ประกอบกับนางจันทรมีรายได้ต่อเดือนน้อยและดูแลหลานและผู้ป่วยพิการไม่มีเงินสร้างที่พักอาศัยต่อ หลังแม่ทัพภาคที่ 3 ทราบเรื่องได้สั่งการให้กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้นายเทิน บิดาของนางจันทรต่อทันที จากสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันทหารช่าง (ช.302) สามารถสร้างและซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพดี พร้อมพักอาศัยได้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ซึ่งงบประมาณของกองทัพภาคที่ 3 จ่ายไปจำนวน 54,645 บาท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนอีก 6,000 บาท และผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน และประชาชนในพื้นที่สมทบอีก 10,000 บาท จึงทำให้มีการส่งมอบบ้านวันนี้ พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ยังมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์เครื่องครัว ส่วนอำเภอนครไทยยังได้มอบที่นอนและผ้าห่มกันหนาวให้ในคราวเดียวกันอีกด้วย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางจันทร ยศปัญญา ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9600000029337

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...