ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยครอบครัวเด็กปากแหว่ง

แสดงความคิดเห็น

ธารน้ำใจหลั่งไหล ช่วยครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายทนงค์ ฉิมพันธุ์ ประธานมูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี นายพรสันต์ อยู่เย็น นายกอบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินทางไปมอบสิ่งของ ข้าวสาร และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายมังกรศักดิ์ ไชยสงค์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่เลข 316 หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องอุปการะเลี้ยงครอบครัว ลูกสาวฝาแฝดพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ และพ่อตาแม่ยายล้มป่วยเป็นอัมพาต บ้านพักสภาพผุพังไม่พออยู่อาศัย

ขณะที่ น.ส.พัชรี โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่ายและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย นำช่วยเหลือนมผงสำหรับเด็กเดือนละ 3,000 และ มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี มอบเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพร้อม เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอีกจำนวน 3 กระสอบ.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/197697 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 18/04/2556 เวลา 02:42:26 ดูภาพสไลด์โชว์ ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยครอบครัวเด็กปากแหว่ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ธารน้ำใจหลั่งไหล ช่วยครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ฐานะยากจน เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายทนงค์ ฉิมพันธุ์ ประธานมูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี นายพรสันต์ อยู่เย็น นายกอบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินทางไปมอบสิ่งของ ข้าวสาร และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายมังกรศักดิ์ ไชยสงค์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่เลข 316 หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องอุปการะเลี้ยงครอบครัว ลูกสาวฝาแฝดพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ และพ่อตาแม่ยายล้มป่วยเป็นอัมพาต บ้านพักสภาพผุพังไม่พออยู่อาศัย ขณะที่ น.ส.พัชรี โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่ายและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย นำช่วยเหลือนมผงสำหรับเด็กเดือนละ 3,000 และ มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี มอบเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพร้อม เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอีกจำนวน 3 กระสอบ. ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/197697

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...