ห้องป้องกันความพิการ หน้า 5

 1. 61สั่งผู้ชายฝากออม เชื้ออสุจิเสียแต่รุ่น...ป้องกันกำเนิดเด็กออทิสต... 570/0 2/07/2558
 2. 62สถิติ 100 คนพบ"ต้อหิน" 1 คน ภัยเงียบที่อาจทำให้"ตาบอด" 628/0 24/06/2558
 3. 63ใช้ "หูฟัง" ระวัง "หูหนวก" 648/0 24/06/2558
 4. 64เตือนสาวคลั่งขาว ใช้‘น้ำยาลอกผิว’เสี่ยงติดเชื้อ′ตาบอด′ 546/0 23/06/2558
 5. 65คนไทยป่วยทางจิตเพิ่ม ปัญหาจากเหล้าถึง 9.3 ล้านราย 606/0 19/06/2558
 6. 66ทารกคลอดก่อนกำหนด "เข้าตู้อบ" เสี่ยงตาบอดโรคอาร์โอพี 621/0 16/06/2558
 7. 67ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ แนะคนไทยเร่งปรับพฤติกรรมเสี่ยงตาบอด 654/0 15/06/2558
 8. 68ลูกน้อยพูดช้า ( ตอนที่ 3 ) คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง 514/0 12/06/2558
 9. 69เจาะเลือดแม่ระหว่างตั้งท้อง คัดกรอง-ลดเสี่ยงดาวน์ซินโดรม 572/0 4/06/2558
 10. 70‘พาร์กินสัน’ รู้เร็ว ลดภาวะพิการติดเตียง 621/0 2/06/2558
 11. 71เตือนใช้ยาสเตียรอยด์เสี่ยงต้อกระจก-ตาบอด 496/0 2/06/2558
 12. 72เร่งผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด หลังพบตกค้าง 7 หมื่นคน 498/0 2/06/2558
 13. 73FAST วิธีสังเกตโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดพิการ-ตาย 754/0 27/05/2558
 14. 74พิษ “ด้วงก้นกระดก” เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ 571/0 7/05/2558
 15. 75เตือนคนเลี้ยงหมา-แมว เสี่ยง'พยาธิ'ทำตาบอด 613/0 6/05/2558