เตือนคุณแม่ที่วางแผนการตั้งครรภ์แบบการทำเด็กหลอดแก้ว ตรวจหาความเสี่ยงอาการพิการของทารกก่อนการตั้งครรภ์

แสดงความคิดเห็น

ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ N Health เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Screening หรือ PGS) เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก สตรีที่มีอายุกว่า 35 ปี ที่ต้องการมีบุตร สตรีที่มีประวัติการแท้งบุตรหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ และสตรีที่เคยมีประวัติแท้งบุตรที่โครโมโมโซมผิดปกติตลอดจนคู่แต่งงานที่เคยทำIVFหลายรอบแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ N Health

ทั้งนี้ เทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน Next-Generation sequencing (NGS) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนระยะ 3 วัน หรือ 5 วัน ก่อนย้ายคืนสู่โพรงมดลูก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ คัดกรองโครโมโซมผิดปกติที่รุนแรงซึ่งมีผลต่อการฝังตัว เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการตั้งครรภ์

จากการศึกษามีรายงานว่า การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วยเทคนิค NGS สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์จากร้อยละ 41.7 เป็นร้อยละ 69.1(1) โดยการตรวจหา Chromosome aneuploidy หรือ การเกินมาหรือขาดหายไปของจำนวนโครโมโซม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดตัวอ่อนสลายไปเอง ฝังไม่ติด เกิดการแท้งในไตรมาสแรก หรือ ตั้งครรภ์ต่อด้วยโครโมโซมที่ผิดปกติส่งผลให้ทารกไม่สมบรูณ์ เช่น โรคดาวน์ซินโดรม โรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมโรคพาทัวซินโดรมและโรคความผิดปกติในโครโมโซมเพศอื่นๆ

โดย "NGS" เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ที่สามารถตรวจ Chromosome aneuploidy ได้ครอบคลุมทั้ง 24 โครโมโซม ในครั้งเดียวด้วยความแม่นยำสูง 99.9% มีความไว ความจำเพาะ ให้ผลชัดเจน และครอบคลุมในการตรวจสูงสุด และมีอัตราการเกิด False positive rate ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจการเกินหรือขาดจำนวนแท่งของโครโมโซมแล้ว ยังสามารถตรวจการเกินมาหรือขาดหายไปส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซมได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 762 4000 หรือ email:NHCslab

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2500832

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 7/09/2559 เวลา 13:34:52 ดูภาพสไลด์โชว์ เตือนคุณแม่ที่วางแผนการตั้งครรภ์แบบการทำเด็กหลอดแก้ว ตรวจหาความเสี่ยงอาการพิการของทารกก่อนการตั้งครรภ์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ N Health เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Screening หรือ PGS) เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก สตรีที่มีอายุกว่า 35 ปี ที่ต้องการมีบุตร สตรีที่มีประวัติการแท้งบุตรหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ และสตรีที่เคยมีประวัติแท้งบุตรที่โครโมโมโซมผิดปกติตลอดจนคู่แต่งงานที่เคยทำIVFหลายรอบแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ N Health ทั้งนี้ เทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน Next-Generation sequencing (NGS) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนระยะ 3 วัน หรือ 5 วัน ก่อนย้ายคืนสู่โพรงมดลูก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ คัดกรองโครโมโซมผิดปกติที่รุนแรงซึ่งมีผลต่อการฝังตัว เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการตั้งครรภ์ จากการศึกษามีรายงานว่า การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วยเทคนิค NGS สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์จากร้อยละ 41.7 เป็นร้อยละ 69.1(1) โดยการตรวจหา Chromosome aneuploidy หรือ การเกินมาหรือขาดหายไปของจำนวนโครโมโซม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดตัวอ่อนสลายไปเอง ฝังไม่ติด เกิดการแท้งในไตรมาสแรก หรือ ตั้งครรภ์ต่อด้วยโครโมโซมที่ผิดปกติส่งผลให้ทารกไม่สมบรูณ์ เช่น โรคดาวน์ซินโดรม โรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมโรคพาทัวซินโดรมและโรคความผิดปกติในโครโมโซมเพศอื่นๆ โดย "NGS" เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ที่สามารถตรวจ Chromosome aneuploidy ได้ครอบคลุมทั้ง 24 โครโมโซม ในครั้งเดียวด้วยความแม่นยำสูง 99.9% มีความไว ความจำเพาะ ให้ผลชัดเจน และครอบคลุมในการตรวจสูงสุด และมีอัตราการเกิด False positive rate ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจการเกินหรือขาดจำนวนแท่งของโครโมโซมแล้ว ยังสามารถตรวจการเกินมาหรือขาดหายไปส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซมได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 762 4000 หรือ email:NHCslab ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2500832

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...