"พบสารกันบูดในขนมจีนสูง! เสี่ยงมะเร็ง-พิการ"

แสดงความคิดเห็น

เส้นขนมจีน

"ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบสารกันบูดตกค้างในขนมจีนทุกยี่ห้อที่ได้ทำการทดสอบ ขณะที่บางยี่ห้อยังพบว่ามีสารกันบูดเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อาจทำให้เป็นมะเร็ง และถึงขั้นพิการได้ ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ กับผู้สื่อข่าวของเรา คุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณ รายงานจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" "นิตยสารฉลาดซื้อได้สุ่มตรวจขนมจีน 12 ยี่ห้อพบว่าทั้งหมดพบสารกันบูดตกค้าง แต่ว่ามี 2 ยี่ห้อที่มีปริมาณเกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งถ้ารับประทานมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้สั่งตรวจขนมจีน 12 ยี่ห้อ ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีสารกันบูดทุกยี่ห้อ ในทั้งหมด 12 ยี่ห้อ และมี 2 ยี่ห้อที่มีสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน คือ ตราดาว และไม่มียี่ห้อที่ขายที่ตลาดสะพานขาว มีขนมจีนจากตลาดพระประแดง ที่มีสารกันบูดน้อยที่สุดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เรียกร้องให้สำนักงานอาหารและยาหรือ อย. เพิ่มมาตรการฉลากระบุมีวัตถุกันเสีย จะได้เป็นทางเลือกให้ประชาชน เพราะการบริโภคขนมจีนที่มีสารกันบูดในปริมาณมากและต่อเนื่อง สารนี้อาจเป็นทำให้ก่อมะเร็งได้"

ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378492815/ (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย8มี.ค.59
วันที่โพสต์: 9/03/2559 เวลา 11:11:32 ดูภาพสไลด์โชว์ "พบสารกันบูดในขนมจีนสูง! เสี่ยงมะเร็ง-พิการ"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เส้นขนมจีน "ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบสารกันบูดตกค้างในขนมจีนทุกยี่ห้อที่ได้ทำการทดสอบ ขณะที่บางยี่ห้อยังพบว่ามีสารกันบูดเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อาจทำให้เป็นมะเร็ง และถึงขั้นพิการได้ ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ กับผู้สื่อข่าวของเรา คุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณ รายงานจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" "นิตยสารฉลาดซื้อได้สุ่มตรวจขนมจีน 12 ยี่ห้อพบว่าทั้งหมดพบสารกันบูดตกค้าง แต่ว่ามี 2 ยี่ห้อที่มีปริมาณเกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งถ้ารับประทานมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้สั่งตรวจขนมจีน 12 ยี่ห้อ ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีสารกันบูดทุกยี่ห้อ ในทั้งหมด 12 ยี่ห้อ และมี 2 ยี่ห้อที่มีสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน คือ ตราดาว และไม่มียี่ห้อที่ขายที่ตลาดสะพานขาว มีขนมจีนจากตลาดพระประแดง ที่มีสารกันบูดน้อยที่สุดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เรียกร้องให้สำนักงานอาหารและยาหรือ อย. เพิ่มมาตรการฉลากระบุมีวัตถุกันเสีย จะได้เป็นทางเลือกให้ประชาชน เพราะการบริโภคขนมจีนที่มีสารกันบูดในปริมาณมากและต่อเนื่อง สารนี้อาจเป็นทำให้ก่อมะเร็งได้" ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378492815/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...