เตือนหญิงตั้งครรภ์เสพยาอาจทำลูกพิการ-เสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น

นายเพิ่มพงษ์เชาวลิต เลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานมอบหนังสือ “ไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย” เพื่อเผยแพร่ผลกระทบของแม่ที่เสพยาเสพติดขณะตั้งครรภ์

เมื่อวันที่13 ส.ค. นายเพิ่มพงษ์เชาวลิต เลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานมอบหนังสือ “ไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย” เพื่อเผยแพร่ผลกระทบของแม่ที่เสพยาเสพติดขณะตั้งครรภ์ โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปีนี้ ป.ป.ส.เน้นมาตรการป้องกันยาเสพติดมากยิ่งขึ้น จากเดิมนำร่องให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย อายุไม่เกิน 7 ปี ด้วยการทำหนังสือนิทาน เพราะเห็นว่า การให้ความรู้แต่ละกลุ่ม ควรทำให้เหมาะสมกับวัย และกลุ่มเป้าหมายจะได้เข้าถึง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มปัญหาใช้ยาเสพติดและใช้ยาในทางที่ผิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษาที่อายุต่ำกว่า 24 ปี ซึ่งจากข้อมูลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปัจจุบันเยาวชนมีแนวโน้ม มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรช่วงอายุ 15-19 ปี โดยไทยเป็นประเทศที่มีสถิติคุณแม่วัยใสสูงสุดในกลุ่มอาเซียน ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบข้อมูลทารกที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ร้อยละ 80 เกิดจากแม่วัยใสที่อยู่ในวัยเรียน ไม่พร้อมดูแลลูก และที่น่าเป็นห่วงคือแม่ติดยาเสพติด ทำให้เด็กคลอดออกมาพิการแต่กำเนิด ดังนั้นป.ป.ส.จึงต้องการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหนังสือขนาดพกพาเรื่องไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย“

หญิงตั้งครรภ์กับหนังสือ ไม่ได้เล่นคน

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวต่อว่า วันนี้ ป.ป.ส. จะนำร่องแจกจ่ายหนังสือ 25,000 เล่ม ให้หน่วยงาน เช่น ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แจกจ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก หรือกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีประวัติใช้ยาเสพติด และกรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อให้เรือนจำที่มีแดนผู้ต้องขังหญิงทั้ง 114 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ ของแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดว่า จะทำให้เด็กเจริญเติบโตช้า พิการ หรือเสี่ยงเสียชีวิตสูง เช่น แม่ที่เสพยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ขณะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ทารกจะขาดออกซิเจนและเลือดหล่อเลี้ยงทำให้มีขนาดและอวัยวะภายในเล็กกว่าปกติ พิการแขนขาโดยทารกสามารถรับรู้อาการจากแม่ที่เสพยา เมื่อได้รับยาเกินขนาดแบบฉับพลันอาจทำให้ตายในครรภ์ แต่หากคลอดออกมาแล้วทารกที่ติดยาในกลุ่มดังกล่าว อาจมีความผิดปกติของกระดูกและพัฒนาการระยะยาว เช่น เท้าบิด ไขสันหลังโต ลำไส้ยื่นออกมาภายนอก ส่วนสารเสพติดกลุ่มฝิ่นเฮโรอีน อาจเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษเลือดออกในครรภ์ มีความเสี่ยงในการแท้งสูง ขณะที่สารเสพติดประเภทสารระเหย สารพิษจากสารระเหยจะไปสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและเลือดทารกอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่าย ขาดออกซิเจนเซลล์สมองไม่พัฒนาหรือมีพัฒนาการต่ำ.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/crime/341386 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ส.ค.58
วันที่โพสต์: 14/08/2558 เวลา 13:14:49 ดูภาพสไลด์โชว์ เตือนหญิงตั้งครรภ์เสพยาอาจทำลูกพิการ-เสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายเพิ่มพงษ์เชาวลิต เลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานมอบหนังสือ “ไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย” เพื่อเผยแพร่ผลกระทบของแม่ที่เสพยาเสพติดขณะตั้งครรภ์ เมื่อวันที่13 ส.ค. นายเพิ่มพงษ์เชาวลิต เลขาธิการป.ป.ส.เป็นประธานมอบหนังสือ “ไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย” เพื่อเผยแพร่ผลกระทบของแม่ที่เสพยาเสพติดขณะตั้งครรภ์ โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปีนี้ ป.ป.ส.เน้นมาตรการป้องกันยาเสพติดมากยิ่งขึ้น จากเดิมนำร่องให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย อายุไม่เกิน 7 ปี ด้วยการทำหนังสือนิทาน เพราะเห็นว่า การให้ความรู้แต่ละกลุ่ม ควรทำให้เหมาะสมกับวัย และกลุ่มเป้าหมายจะได้เข้าถึง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มปัญหาใช้ยาเสพติดและใช้ยาในทางที่ผิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษาที่อายุต่ำกว่า 24 ปี ซึ่งจากข้อมูลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปัจจุบันเยาวชนมีแนวโน้ม มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรช่วงอายุ 15-19 ปี โดยไทยเป็นประเทศที่มีสถิติคุณแม่วัยใสสูงสุดในกลุ่มอาเซียน ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบข้อมูลทารกที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ร้อยละ 80 เกิดจากแม่วัยใสที่อยู่ในวัยเรียน ไม่พร้อมดูแลลูก และที่น่าเป็นห่วงคือแม่ติดยาเสพติด ทำให้เด็กคลอดออกมาพิการแต่กำเนิด ดังนั้นป.ป.ส.จึงต้องการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหนังสือขนาดพกพาเรื่องไม่ได้เล่นคนเดียวแม่เสพลูกติดด้วย“ หญิงตั้งครรภ์กับหนังสือ ไม่ได้เล่นคน เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวต่อว่า วันนี้ ป.ป.ส. จะนำร่องแจกจ่ายหนังสือ 25,000 เล่ม ให้หน่วยงาน เช่น ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แจกจ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก หรือกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม มีประวัติใช้ยาเสพติด และกรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อให้เรือนจำที่มีแดนผู้ต้องขังหญิงทั้ง 114 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ ของแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดว่า จะทำให้เด็กเจริญเติบโตช้า พิการ หรือเสี่ยงเสียชีวิตสูง เช่น แม่ที่เสพยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ขณะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ทารกจะขาดออกซิเจนและเลือดหล่อเลี้ยงทำให้มีขนาดและอวัยวะภายในเล็กกว่าปกติ พิการแขนขาโดยทารกสามารถรับรู้อาการจากแม่ที่เสพยา เมื่อได้รับยาเกินขนาดแบบฉับพลันอาจทำให้ตายในครรภ์ แต่หากคลอดออกมาแล้วทารกที่ติดยาในกลุ่มดังกล่าว อาจมีความผิดปกติของกระดูกและพัฒนาการระยะยาว เช่น เท้าบิด ไขสันหลังโต ลำไส้ยื่นออกมาภายนอก ส่วนสารเสพติดกลุ่มฝิ่นเฮโรอีน อาจเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษเลือดออกในครรภ์ มีความเสี่ยงในการแท้งสูง ขณะที่สารเสพติดประเภทสารระเหย สารพิษจากสารระเหยจะไปสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและเลือดทารกอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่าย ขาดออกซิเจนเซลล์สมองไม่พัฒนาหรือมีพัฒนาการต่ำ. ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/crime/341386

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...