ลูกออกทางหน้าท้อง เสี่ยงเป็นเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

หญิงตั้งครรภ์

มีข่าวซึ่งอาจนำความไม่สบายใจมาให้แก่มารดา ผู้ต้องคลอดบุตรด้วยการผ่าออกทางหน้าท้องว่า นักวิจัยไอร์แลนด์ได้ศึกษาเจอวี่แววว่า ทารกที่คลอดออกแบบนี้ เสี่ยงที่จะเกิดมาเป็นเด็กออทิสติก นอกจากที่เคยเชื่อกันมาว่า เสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคหอบหืดและเบาหวาน มาตั้งแต่เก่าก่อน

วารสารการแพทย์ของสหรัฐฯได้รายงานว่า ได้มีการศึกษาที่ในไอร์แลนด์ พบว่าทารกที่คลอดด้วยการผ่าออกทางหน้าท้องนั้น เสี่ยงกับที่จะเป็นเด็กออทิสติก มากระหว่างร้อยละ 20 มากกว่าเด็กที่คลอดตามธรรมชาติคณะนักวิจัยไอริชยังได้ระบุว่า เด็กที่คลอดแบบนี้ จะเสี่ยงสูงที่จะเป็นเด็กออทิสติก และเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่น ในการศึกษากับหนู สูงถึงร้อยละ 23

เด็กที่เป็นออทิสติกนั้น แต่ละรายจะมีอาการแตกต่างผิดกันไป โดยมากมีอาการเกี่ยวกับในด้านการเข้าสังคม และการแสดงอารมณ์ต่างๆ และนอกจากจะเป็นโรคเดียวกันแล้ว แต่ก็มีอาการไม่เหมือนกันด้วย.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/508959 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ก.ค.58
วันที่โพสต์: 6/07/2558 เวลา 13:34:09 ดูภาพสไลด์โชว์ ลูกออกทางหน้าท้อง เสี่ยงเป็นเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หญิงตั้งครรภ์ มีข่าวซึ่งอาจนำความไม่สบายใจมาให้แก่มารดา ผู้ต้องคลอดบุตรด้วยการผ่าออกทางหน้าท้องว่า นักวิจัยไอร์แลนด์ได้ศึกษาเจอวี่แววว่า ทารกที่คลอดออกแบบนี้ เสี่ยงที่จะเกิดมาเป็นเด็กออทิสติก นอกจากที่เคยเชื่อกันมาว่า เสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคหอบหืดและเบาหวาน มาตั้งแต่เก่าก่อน วารสารการแพทย์ของสหรัฐฯได้รายงานว่า ได้มีการศึกษาที่ในไอร์แลนด์ พบว่าทารกที่คลอดด้วยการผ่าออกทางหน้าท้องนั้น เสี่ยงกับที่จะเป็นเด็กออทิสติก มากระหว่างร้อยละ 20 มากกว่าเด็กที่คลอดตามธรรมชาติคณะนักวิจัยไอริชยังได้ระบุว่า เด็กที่คลอดแบบนี้ จะเสี่ยงสูงที่จะเป็นเด็กออทิสติก และเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่น ในการศึกษากับหนู สูงถึงร้อยละ 23 เด็กที่เป็นออทิสติกนั้น แต่ละรายจะมีอาการแตกต่างผิดกันไป โดยมากมีอาการเกี่ยวกับในด้านการเข้าสังคม และการแสดงอารมณ์ต่างๆ และนอกจากจะเป็นโรคเดียวกันแล้ว แต่ก็มีอาการไม่เหมือนกันด้วย. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/508959

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...