สั่งผู้ชายฝากออม เชื้ออสุจิเสียแต่รุ่น...ป้องกันกำเนิดเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

เชื้ออสุจิ

นักพันธุกรรมศาสตร์กล่าวแนะนำว่า เด็กวัยรุ่นชายทุกวันนี้ ถ้าหากมีโอกาสควรจะเก็บรักษาน้ำอสุจิของตนเสียตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น พวกเขาอธิบายว่า เพราะว่าน้ำเชื้ออสุจิมักจะเสื่อมลงเป็นไปตามอายุขัย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะไปก่อกำเนิดเด็กออทิสติก โรคสมองเสื่อมและตลอดจนโรคอื่นๆอีกมากมายขึ้นได้ในวันหน้า

นักวิชาการแสดงความเห็นต่อไปว่า การเก็บรักษาน้ำอสุจิของตนไว้เสียตั้งแต่อายุ 17-18 นั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตกประมาณเดือนละ 5 พัน ถึง 6 พันบาท ตามชาติที่เจริญแล้วที่มีกิจการธนาคารอสุจิเป็นหลักเป็นฐานขึ้นแล้ว.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/508268 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย30มิ.ย.58
วันที่โพสต์: 2/07/2558 เวลา 13:11:41 ดูภาพสไลด์โชว์ สั่งผู้ชายฝากออม เชื้ออสุจิเสียแต่รุ่น...ป้องกันกำเนิดเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เชื้ออสุจิ นักพันธุกรรมศาสตร์กล่าวแนะนำว่า เด็กวัยรุ่นชายทุกวันนี้ ถ้าหากมีโอกาสควรจะเก็บรักษาน้ำอสุจิของตนเสียตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น พวกเขาอธิบายว่า เพราะว่าน้ำเชื้ออสุจิมักจะเสื่อมลงเป็นไปตามอายุขัย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะไปก่อกำเนิดเด็กออทิสติก โรคสมองเสื่อมและตลอดจนโรคอื่นๆอีกมากมายขึ้นได้ในวันหน้า นักวิชาการแสดงความเห็นต่อไปว่า การเก็บรักษาน้ำอสุจิของตนไว้เสียตั้งแต่อายุ 17-18 นั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตกประมาณเดือนละ 5 พัน ถึง 6 พันบาท ตามชาติที่เจริญแล้วที่มีกิจการธนาคารอสุจิเป็นหลักเป็นฐานขึ้นแล้ว. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/508268

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...