ลูกน้อยพูดช้า ( ตอนที่ 3 ) คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

แสดงความคิดเห็น

เด็กเล็ก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกพูดช้า คือ ให้สังเกตลูกเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน ถ้าความเข้าใจทุกอย่างเหมือนกันหรือเก่งกว่าเด็กวัยเดียวกัน ก็ยังไม่ต้องกังวลอะไร

แต่ควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าเด็กมีการได้ยินผิดปกติหรือสงสัยว่าจะเป็นออทิสติกในกรณีที่ยังไม่แน่ใจและยังไม่อยากปรึกษาแพทย์ ผู้ปกครองสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาได้โดยการทำกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุย โต้ตอบ หากเด็กไม่ดีขึ้นจึงค่อยพาไปปรึกษาแพทย์

เนื่องจากการเลี้ยงดูในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตมีการใช้สื่อ จากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น แม้การใช้เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แต่สำหรับเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะในช่วงสองปีแรกควรหลีกเลี่ยง ไม่ให้ใช้เลยหรือใช้น้อยที่สุด เพราะเด็กวัยดังกล่าวต้องพัฒนาประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการใช้มือทำสิ่งต่างๆ หากขาดการพัฒนาอย่างรอบด้านอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้ขาดความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเรียนได้

ผู้ปกครองคงจะได้ทราบถึงวิธีการสังเกตอาการที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกน้อยของเรา เข้าข่ายพูดช้าหรือไม่ หากยังไม่แน่ใจก็ไม่ควรจะปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนเกินไป ต้องรีบพาลูกน้อยของท่านไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนที่จะสายเกินแก้ไขนะคะ

: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารกานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/501458 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.58
วันที่โพสต์: 12/06/2558 เวลา 11:20:53 ดูภาพสไลด์โชว์ ลูกน้อยพูดช้า ( ตอนที่ 3 ) คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กเล็ก คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกพูดช้า คือ ให้สังเกตลูกเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน ถ้าความเข้าใจทุกอย่างเหมือนกันหรือเก่งกว่าเด็กวัยเดียวกัน ก็ยังไม่ต้องกังวลอะไร แต่ควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากสงสัยว่าเด็กมีการได้ยินผิดปกติหรือสงสัยว่าจะเป็นออทิสติกในกรณีที่ยังไม่แน่ใจและยังไม่อยากปรึกษาแพทย์ ผู้ปกครองสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาได้โดยการทำกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุย โต้ตอบ หากเด็กไม่ดีขึ้นจึงค่อยพาไปปรึกษาแพทย์ เนื่องจากการเลี้ยงดูในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตมีการใช้สื่อ จากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น แม้การใช้เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แต่สำหรับเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะในช่วงสองปีแรกควรหลีกเลี่ยง ไม่ให้ใช้เลยหรือใช้น้อยที่สุด เพราะเด็กวัยดังกล่าวต้องพัฒนาประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการใช้มือทำสิ่งต่างๆ หากขาดการพัฒนาอย่างรอบด้านอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้ขาดความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเรียนได้ ผู้ปกครองคงจะได้ทราบถึงวิธีการสังเกตอาการที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกน้อยของเรา เข้าข่ายพูดช้าหรือไม่ หากยังไม่แน่ใจก็ไม่ควรจะปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนเกินไป ต้องรีบพาลูกน้อยของท่านไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนที่จะสายเกินแก้ไขนะคะ : รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารกานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/501458

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...