เคมีทำลายสมอง

แสดงความคิดเห็น

แม่กำลังใช้ผ้าปิดจมูกให้ลูกชาย

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ฟิ ลิปเป แกรนด์จีน จากโรงเรียน การแพทย์ อิคาห์นแห่งเขาไซไน สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความกังวลว่า ปัจจุบันมีเด็กป่วยเป็นโรคทางระบบสมองมากขึ้น ทั้งโรคออติซึม โรคสมาธิสั้น (เอดีเอชดี) และโรคดิสเล็กเซียหรือมีความบกพร่องในการอ่าน ผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับสารเคมีที่ใช้มากขึ้นทั่วโลก โดยนอกจากสารเคมีอันตราย 5 ชนิดที่ระบุมีโทษต่อการพัฒนาระบบประสาท เมื่อปี 2549 คือสารตะกั่ว สารปรอท สารโพลีคลอริเนตไบฟีนิล สารหนู และโทลูอีนแล้ว ในปีนี้ยังมีสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งอันตรายต่อสมองของเด็ก เพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด ได้แก่ แมงกานีส ฟลูออไรด์ คลอร์ไพริฟอสหรือสารพิษที่ใช่ฆ่าแมลง ดีดีที เตตราคลอโรเอทิลีน และโปลีโบรมีเนทไดฟีนีลอีเทอร์

กลุ่มผู้วิจัยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมจากการเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณการใช้สารเคมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะทารก และเด็กเล็กที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่มีประสิทธิภาพ สารเหล่านี้จึงค่อยๆ สะสมและทำลายระบบประสาทอย่างช้าๆ

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOREV3TURNMU53PT0= (ขนาดไฟล์: 142)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 11/03/2557 เวลา 05:56:54 ดูภาพสไลด์โชว์ เคมีทำลายสมอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แม่กำลังใช้ผ้าปิดจมูกให้ลูกชาย คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ฟิ ลิปเป แกรนด์จีน จากโรงเรียน การแพทย์ อิคาห์นแห่งเขาไซไน สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความกังวลว่า ปัจจุบันมีเด็กป่วยเป็นโรคทางระบบสมองมากขึ้น ทั้งโรคออติซึม โรคสมาธิสั้น (เอดีเอชดี) และโรคดิสเล็กเซียหรือมีความบกพร่องในการอ่าน ผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับสารเคมีที่ใช้มากขึ้นทั่วโลก โดยนอกจากสารเคมีอันตราย 5 ชนิดที่ระบุมีโทษต่อการพัฒนาระบบประสาท เมื่อปี 2549 คือสารตะกั่ว สารปรอท สารโพลีคลอริเนตไบฟีนิล สารหนู และโทลูอีนแล้ว ในปีนี้ยังมีสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งอันตรายต่อสมองของเด็ก เพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด ได้แก่ แมงกานีส ฟลูออไรด์ คลอร์ไพริฟอสหรือสารพิษที่ใช่ฆ่าแมลง ดีดีที เตตราคลอโรเอทิลีน และโปลีโบรมีเนทไดฟีนีลอีเทอร์ กลุ่มผู้วิจัยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมจากการเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณการใช้สารเคมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะทารก และเด็กเล็กที่ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่มีประสิทธิภาพ สารเหล่านี้จึงค่อยๆ สะสมและทำลายระบบประสาทอย่างช้าๆ ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOREV3TURNMU53PT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...