เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถมโง่!

แสดงความคิดเห็น

แพทย์เตือนอย่าเลียนแบบ “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ชี้ลูกเกิดมาเสี่ยงพิการ สมองเล็ก ไอคิวต่ำ ออทิสติก ผลศึกษาจากแคนาดาระบุชัดต้องใช้เงินดูแลลูกถึง 300 ล้านบาทต่อราย ติผู้สร้างละครไม่ขึ้นคำเตือน แนะหารือ กสทช.เมื่อมีฉากดื่มของมึนเมา หากตัดไม่ได้ต้องขึ้นข้อความสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต จากละครเรื่อง ทองเนื้อเกล้า วันนี้ (22 ต.ค.) นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้ อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีละคร “ทองเนื้อเก้า” มีฉากที่ “ลำยอง” ตัวละครเอกของเรื่องดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์ ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องต้องห้ามในทางการแพทย์ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านการสร้างอวัยวะ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กพิการทางกาย และด้านพัฒนาการทางสมอง ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น หากมีฉากหญิงตั้งครรภ์แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรมีการหารือกันว่า จะมีการออกมาตรการใดควบคุมหรือไม่ โดยเฉพาะต้องมีการให้ความรู้ต่อสังคม เช่น ขึ้นคำเตือนที่เพียงพอในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม

นพ.สมาน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หากมีฉากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะมีการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ฉากดังกล่าวควรที่จะมีปรากฏหรือไม่ และหากจะให้มีฉากดังกล่าวปรากฏเพราะจำเป็น เนื่องจากเป็นบทก็ควรที่จะมีอะไรคู่ขนานกันไป เช่น คำเตือน เป็นต้น

"เด็ก ที่เกิดจากแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากแม่ที่ดื่มทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และรู้แต่ยังดื่ม เพราะเด็กได้รับผลกระทบโดยที่ไม่สามารถต่อสู้หรือป้องกันตัวเองได้ เป็นเรื่องเศร้า ที่ต้องเกิดมาพิการหรือปัญญาอ่อนจากการกระทำของแม่ จึงต้องระมัดระวัง” นพ.สมานกล่าว

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประเทศไทยไม่เคยพูดถึงและเป็น เรื่องสำคัญ คือ ผลเสียจากการที่หญิงตั้งครรภ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าจะทำให้เด็กที่คลอดออกมาสมองเล็ก ไอคิวต่ำ เป็นออทิสติก ไฮเปอร์แอ็กทีฟ กลายเป็นปัญหาต่อสังคมภายภาคหน้าอย่างมหาศาล และมีการศึกษาในประเทศแคนาดา พบว่า การเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว 1 คน ใช้เงินราว 10 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 300 ล้านบาท

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx NewsID=9560000132409

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 23/10/2556 เวลา 03:46:05 ดูภาพสไลด์โชว์ เตือนทำตัวเป็น “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ลูกเสี่ยงพิการแถมโง่!

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แพทย์เตือนอย่าเลียนแบบ “ลำยอง” ซดเหล้าขณะท้อง ชี้ลูกเกิดมาเสี่ยงพิการ สมองเล็ก ไอคิวต่ำ ออทิสติก ผลศึกษาจากแคนาดาระบุชัดต้องใช้เงินดูแลลูกถึง 300 ล้านบาทต่อราย ติผู้สร้างละครไม่ขึ้นคำเตือน แนะหารือ กสทช.เมื่อมีฉากดื่มของมึนเมา หากตัดไม่ได้ต้องขึ้นข้อความสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต จากละครเรื่อง ทองเนื้อเกล้าวันนี้ (22 ต.ค.) นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้ อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีละคร “ทองเนื้อเก้า” มีฉากที่ “ลำยอง” ตัวละครเอกของเรื่องดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์ ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องต้องห้ามในทางการแพทย์ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านการสร้างอวัยวะ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กพิการทางกาย และด้านพัฒนาการทางสมอง ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น หากมีฉากหญิงตั้งครรภ์แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรมีการหารือกันว่า จะมีการออกมาตรการใดควบคุมหรือไม่ โดยเฉพาะต้องมีการให้ความรู้ต่อสังคม เช่น ขึ้นคำเตือนที่เพียงพอในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม นพ.สมาน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หากมีฉากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะมีการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ฉากดังกล่าวควรที่จะมีปรากฏหรือไม่ และหากจะให้มีฉากดังกล่าวปรากฏเพราะจำเป็น เนื่องจากเป็นบทก็ควรที่จะมีอะไรคู่ขนานกันไป เช่น คำเตือน เป็นต้น "เด็ก ที่เกิดจากแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากแม่ที่ดื่มทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และรู้แต่ยังดื่ม เพราะเด็กได้รับผลกระทบโดยที่ไม่สามารถต่อสู้หรือป้องกันตัวเองได้ เป็นเรื่องเศร้า ที่ต้องเกิดมาพิการหรือปัญญาอ่อนจากการกระทำของแม่ จึงต้องระมัดระวัง” นพ.สมานกล่าว ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประเทศไทยไม่เคยพูดถึงและเป็น เรื่องสำคัญ คือ ผลเสียจากการที่หญิงตั้งครรภ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าจะทำให้เด็กที่คลอดออกมาสมองเล็ก ไอคิวต่ำ เป็นออทิสติก ไฮเปอร์แอ็กทีฟ กลายเป็นปัญหาต่อสังคมภายภาคหน้าอย่างมหาศาล และมีการศึกษาในประเทศแคนาดา พบว่า การเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว 1 คน ใช้เงินราว 10 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 300 ล้านบาท ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx NewsID=9560000132409 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...