ระวัง!! 10 อาการสำคัญของ"โรคเครียดจากปัญหาการเมือง"

แสดงความคิดเห็น

สถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรง อาจทำให้หลายๆคนมีความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ จิตใจ รวมทั้งอาจมีอาการทางกายบางอย่างเกิดขึ้นได้ จนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียกกลุ่มอาการเครียดนี้ว่า "กลุ่มอาการเครียดจากการเมือง" ( Political Stress Syndrome : PSS ) ได้แก่ 1) หมกมุ่น ครุ่นคิด ติดตามแต่เรื่องการเมือง 2)ปวดศีรษะ, ปวดตึงตามจุดต่างๆ 3) นอนไม่หลับ, หลับๆตื่น 4) ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจไม่อิ่ม 5) หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ตนเองได้ 6) เบื่อหน่าย ท้อแท้ รู้สึกไม่มีทางออก 7) หลงลืมง่าย สมาธิไม่ดี 8) โต้เถียง ต้องการเอาชนะทางความคิด/ต้องการให้คนอื่นคิดเช่นตน9) ไม่อยากติดต่อกับคนที่คิดต่างจากตน และ 10) อยากตอบโต้โดยใช้กำลัง

ความเครียดจากการเมือง เป็นปฏิกิริยาของอารมณ์และจิตใจ (ไม่ใช่โรคทางจิตเวช) เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสนใจปัญหาทางการเมือง ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด หรือ เอนเอียงไปทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จนทำให้มีอาการทางกาย จิตใจ และกระทบต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมทั้งมีความคิดคาดการณ์ที่นำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวล หรือกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต (Anticipatory Anxiety) เช่น กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเฉกเช่นในอดีต

การจัดการความเครียดจากการเมือง - หากมีอาการเหล่านี้และรู้สึกว่าตนเองกำลังจะควบคุมไม่ได้ แนะนำให้ปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ครับ... 1. หันเหหรือลดความสนใจไปเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญในชีวิตบ้าง 2. หาทางระบายออกโดยเลือกผู้ที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน 3. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้พอเพียง และ 4. ฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น ฝึกสติและสมาธิ ฝึกโยคะ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น การกำหนดลมหายใจเข้า-ออกอาการ ดังกล่าวจะหายไปได้เอง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง หรือละความสนใจจากเรื่องการเมืองบ้าง หากมีอาการทั้งหมดเกินกว่า 1 สัปดาห์หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมีอาการทางจิตค่อนข้างรุนแรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาหรือจิตแพทย์…ผู้เขียน: ยุพา

ขอบคุณ http://www2.manager.co.th/mwebboard/listComment.aspx?QNumber=357663&MBrowse=19 (ขนาดไฟล์: 315)

( ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ย.56 )

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 27/11/2556 เวลา 01:45:55

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรง อาจทำให้หลายๆคนมีความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ จิตใจ รวมทั้งอาจมีอาการทางกายบางอย่างเกิดขึ้นได้ จนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียกกลุ่มอาการเครียดนี้ว่า "กลุ่มอาการเครียดจากการเมือง" ( Political Stress Syndrome : PSS ) ได้แก่ 1) หมกมุ่น ครุ่นคิด ติดตามแต่เรื่องการเมือง 2)ปวดศีรษะ, ปวดตึงตามจุดต่างๆ 3) นอนไม่หลับ, หลับๆตื่น 4) ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจไม่อิ่ม 5) หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ตนเองได้ 6) เบื่อหน่าย ท้อแท้ รู้สึกไม่มีทางออก 7) หลงลืมง่าย สมาธิไม่ดี 8) โต้เถียง ต้องการเอาชนะทางความคิด/ต้องการให้คนอื่นคิดเช่นตน9) ไม่อยากติดต่อกับคนที่คิดต่างจากตน และ 10) อยากตอบโต้โดยใช้กำลัง ความเครียดจากการเมือง เป็นปฏิกิริยาของอารมณ์และจิตใจ (ไม่ใช่โรคทางจิตเวช) เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสนใจปัญหาทางการเมือง ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด หรือ เอนเอียงไปทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จนทำให้มีอาการทางกาย จิตใจ และกระทบต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมทั้งมีความคิดคาดการณ์ที่นำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวล หรือกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต (Anticipatory Anxiety) เช่น กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเฉกเช่นในอดีต การจัดการความเครียดจากการเมือง - หากมีอาการเหล่านี้และรู้สึกว่าตนเองกำลังจะควบคุมไม่ได้ แนะนำให้ปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ครับ... 1. หันเหหรือลดความสนใจไปเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญในชีวิตบ้าง 2. หาทางระบายออกโดยเลือกผู้ที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน 3. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้พอเพียง และ 4. ฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น ฝึกสติและสมาธิ ฝึกโยคะ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น การกำหนดลมหายใจเข้า-ออกอาการ ดังกล่าวจะหายไปได้เอง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง หรือละความสนใจจากเรื่องการเมืองบ้าง หากมีอาการทั้งหมดเกินกว่า 1 สัปดาห์หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมีอาการทางจิตค่อนข้างรุนแรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาหรือจิตแพทย์…ผู้เขียน: ยุพา ขอบคุณ… http://www2.manager.co.th/mwebboard/listComment.aspx?QNumber=357663&MBrowse=19 ( ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ย.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...