ไม่อยากเสียใจทีหลัง! แพทย์แนะ "คู่แต่งงาน" เช็กสุขภาพก่อนมี "เบบี๋"

แสดงความคิดเห็น

เด็กทารก

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจให้กับครอบครัว คู่แต่งงานที่อยากจะมีลูกควรวางแผนการตั้งครรภ์ล่วงหน้า พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทย์และสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์การมีบุตรยาก กล่าวว่า โรคทางพันธุกรรมคือโรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนหรือโครโมโซม เป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากฝั่งพ่อหรือแม่พบได้ 3-5% ของประชากรทั่วไป โดยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อย และมักทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจอยู่เสมอก็คือ โรคธาลัสซีเมีย และโรคดาวน์ซินโดรม

พญ.วีณากล่าวต่อว่า สำหรับโรคทางพันธุกรรมที่พบในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอุบัติการณ์ ความชุกของโรค และความเสี่ยงที่จะพบความผิดปกติ ปัจจุบันทางการแพทย์ได้นำเทคนิคพีจีดี (PGD) มาตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อน และเลือกตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรมและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งเทคนิคพีจีดีนับเป็นเทคนิคที่แพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

"โรคทางพันธุกรรม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากจะติดตัวไปตลอดชีวิต ทำได้แต่เพียงบรรเทาอาการไม่ให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำคู่สมรสทุกคู่ที่อยากมีลูก ควรวางแผนให้รอบคอบและควรปฏิบัติ5ข้อดังต่อไปนี้เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์แบบได้แก่

"1.ตรวจร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ 2.ตรวจเช็กว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ เพราะโรคประจำตัวบางโรค ถ้ามีต้องรักษาและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่หมอกำหนด 3.ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ 4.ตรวจเช็กความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมหรือโรคติดต่อทางพันธุกรรม5.งดการดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่"แพทย์หญิงวีณากล่าว

ที่มา นสพ.มติชน รายวัน

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452688770#

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ม.ค.59
วันที่โพสต์: 14/01/2559 เวลา 10:02:42 ดูภาพสไลด์โชว์ ไม่อยากเสียใจทีหลัง! แพทย์แนะ "คู่แต่งงาน" เช็กสุขภาพก่อนมี "เบบี๋"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กทารก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจให้กับครอบครัว คู่แต่งงานที่อยากจะมีลูกควรวางแผนการตั้งครรภ์ล่วงหน้า พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแพทย์และสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์การมีบุตรยาก กล่าวว่า โรคทางพันธุกรรมคือโรคที่มีความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนหรือโครโมโซม เป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากฝั่งพ่อหรือแม่พบได้ 3-5% ของประชากรทั่วไป โดยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อย และมักทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจอยู่เสมอก็คือ โรคธาลัสซีเมีย และโรคดาวน์ซินโดรม พญ.วีณากล่าวต่อว่า สำหรับโรคทางพันธุกรรมที่พบในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านอุบัติการณ์ ความชุกของโรค และความเสี่ยงที่จะพบความผิดปกติ ปัจจุบันทางการแพทย์ได้นำเทคนิคพีจีดี (PGD) มาตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อน และเลือกตัวอ่อนที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรมและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งเทคนิคพีจีดีนับเป็นเทคนิคที่แพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ดีที่สุดในปัจจุบัน "โรคทางพันธุกรรม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากจะติดตัวไปตลอดชีวิต ทำได้แต่เพียงบรรเทาอาการไม่ให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำคู่สมรสทุกคู่ที่อยากมีลูก ควรวางแผนให้รอบคอบและควรปฏิบัติ5ข้อดังต่อไปนี้เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์แบบได้แก่ "1.ตรวจร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ 2.ตรวจเช็กว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ เพราะโรคประจำตัวบางโรค ถ้ามีต้องรักษาและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่หมอกำหนด 3.ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ 4.ตรวจเช็กความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมหรือโรคติดต่อทางพันธุกรรม5.งดการดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่"แพทย์หญิงวีณากล่าว ที่มา นสพ.มติชน รายวัน ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452688770#

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...