บริโภคไข่ไก่เสริมไอโอดีน ป้องกัน'โรคเอ๋อ'

แสดงความคิดเห็น

จินตนา ว่องวิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อธิบายว่า การขาดสารไอโอดีนในประชากรไทยเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งด้านสาธารณสุข นอกจากมีอาการคอพอกแล้ว ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทารก กล่าวคือหากมารดาขาดสารไอโอดีนอย่างรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ พัฒนาการทางสมองของทารกจะผิดปกติ ส่งผลให้พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย สติปัญญาของเด็กลดลง ทำให้ทารกที่เกิดมามีภาวะพิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิด เช่น เป็นใบ้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เชื่องช้า สมองทึบ เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า "โรคเอ๋อ" ซึ่งภาคอีสานมีปัญหาการขาดไอโอดีนมากที่สุด

จินตนา ว่องวิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ทำวิจัยไข่ไก่ผสมไอโอดีน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ภายใต้งบกองทุนสุขภาพตำบล เล่าถึงที่มาของการทำวิจัยในเรื่องนี้ว่า เนื่องจากทำงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นข้อมูลการตรวจส้นเท้าเด็ก ตั้งแต่ปี 2548 ครั้งที่ลงพื้น ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พบว่าชาวบ้านจำนวนมากขาดสารไอโอดีน เมื่อออกเยี่ยมตามหมู่บ้านพบว่ามีเด็กเอ๋อ เด็กปัญญาอ่อน นอนอยู่ใต้ถุนบ้าน เยอะมาก (เน้นเสียง) จึงคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

"เราส่งทีมงานมานอนในพื้นที่ 1 เดือน สังเกตพฤติกรรมชาวบ้านพบว่าชีวิตประจำวัน กินไข่ กินผัก จึงคิดหาทางเติมสารไอโอดีนในไข่ไก่ ผักบุ้ง และผักอื่นๆ"

ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ เธอคิดเสมอว่าหากจะพัฒนาเทคโนโลยีใด ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงศึกษางานวิจัยของต่างประเทศและไทย โดยนำงานวิจัยของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้แต่ไม่สำเร็จ จึงคิดค้นสูตรเองจนใช้ได้ ทำครั้งแรกได้ไอโอดีน 50 ไมโครกรัมในไข่หนึ่งฟอง แต่หญิงฝากครรภ์ต้องการไอโอดีน 250 กรัมต่อวัน หมายความว่าต้องกินไข่ 5 ฟองต่อวัน ไข่ฟองละ 4 บาท หากชาวบ้านต้องจ่ายค่าไข่วันละ 20 บาท จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

โจทย์คือทำอย่างไรให้ไข่หนึ่งฟองมีไอโอดีน 200 กรัม ซึ่งจินตนาทำสำเร็จในการพัฒนาหัวอาหารสูตรสาม ต่อมาก็คิดค้นสูตรเสริมไอโอดีนในผัก โดยผัก 1 ขีด จะมีไอโอดีน 200 กรัม วิธีการคือเอาสารไอโอดีนที่เตรียมไว้ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทางใบ รดครั้งเดียวก่อนเก็บ 7 วัน ไอโอดีนจะฝังลงไปในเซลล์ผัก

"เรายกโนว์ฮาวนี้ให้แก่ชุมชน ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ มีบริษัทเอกชนมาขอซื้อสูตร แต่เราไม่ขาย สูตรของเราชุมชนไหนก็เอาไปใช้ได้ และให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่ง บางแห่งมีพื้นที่เลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยงเอง บางพื้นที่ปลูกยางพารา ไม่มีพื้นที่เราก็ไปส่งเสริมฟาร์มอิสระ ชาวบ้านซื้อไข่จากฟาร์ม ราคาไม่เกินฟองละ 4 บาท"

เหมือนจะยืนยันว่า "ไข่ไก่เสริมไอโอดีน" คุณภาพดีจริง นักเทคนิคการแพทย์รายนี้จึงบอกว่าทุกวันนี้เธอ "กินไข่" เป็นอาหารมื้อเช้า

"ต้มไข่ครั้งละสิบถึงสิบห้าฟอง กินมื้อละสองฟอง ที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ วันแรกกินไข่อุ่น วันต่อมากินไข่เย็น ดื่มน้ำแล้วออกทำงานได้เลย กินข้าวกลางวันมื้อเดียว มื้อเย็นกินแค่ผลไม้

กินน้อยแบบนี้เพื่อรักษาสุขภาพ? "ไม่ค่ะ ไม่มีเวลากิน แต่ได้พลังงานพอค่ะ..ตอนนี้ขอให้เด็กฉลาด ไม่เฉื่อยชา ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น ไม่เมื่อย ไม่เพลีย ชาวบ้านได้กินไข่ที่มีคุณภาพ เราจึงไม่ขายโนว์ฮาวให้ใคร หากขายไป ประชาชนไม่ได้กินของถูก"……. วันนี้คุณกินไข่ (เสริมไอโอดีน) แล้วหรือยัง?

ขอบคุณ ....http://www.komchadluek.net/detail/20131221/175281.html

( คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ธ.ค.56 )

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 21/12/2556 เวลา 04:13:09 ดูภาพสไลด์โชว์ บริโภคไข่ไก่เสริมไอโอดีน ป้องกัน'โรคเอ๋อ'

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จินตนา ว่องวิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อธิบายว่า การขาดสารไอโอดีนในประชากรไทยเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งด้านสาธารณสุข นอกจากมีอาการคอพอกแล้ว ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทารก กล่าวคือหากมารดาขาดสารไอโอดีนอย่างรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ พัฒนาการทางสมองของทารกจะผิดปกติ ส่งผลให้พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย สติปัญญาของเด็กลดลง ทำให้ทารกที่เกิดมามีภาวะพิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิด เช่น เป็นใบ้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เชื่องช้า สมองทึบ เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า "โรคเอ๋อ" ซึ่งภาคอีสานมีปัญหาการขาดไอโอดีนมากที่สุด จินตนา ว่องวิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ทำวิจัยไข่ไก่ผสมไอโอดีน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ภายใต้งบกองทุนสุขภาพตำบล เล่าถึงที่มาของการทำวิจัยในเรื่องนี้ว่า เนื่องจากทำงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นข้อมูลการตรวจส้นเท้าเด็ก ตั้งแต่ปี 2548 ครั้งที่ลงพื้น ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พบว่าชาวบ้านจำนวนมากขาดสารไอโอดีน เมื่อออกเยี่ยมตามหมู่บ้านพบว่ามีเด็กเอ๋อ เด็กปัญญาอ่อน นอนอยู่ใต้ถุนบ้าน เยอะมาก (เน้นเสียง) จึงคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร "เราส่งทีมงานมานอนในพื้นที่ 1 เดือน สังเกตพฤติกรรมชาวบ้านพบว่าชีวิตประจำวัน กินไข่ กินผัก จึงคิดหาทางเติมสารไอโอดีนในไข่ไก่ ผักบุ้ง และผักอื่นๆ" ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ เธอคิดเสมอว่าหากจะพัฒนาเทคโนโลยีใด ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงศึกษางานวิจัยของต่างประเทศและไทย โดยนำงานวิจัยของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้แต่ไม่สำเร็จ จึงคิดค้นสูตรเองจนใช้ได้ ทำครั้งแรกได้ไอโอดีน 50 ไมโครกรัมในไข่หนึ่งฟอง แต่หญิงฝากครรภ์ต้องการไอโอดีน 250 กรัมต่อวัน หมายความว่าต้องกินไข่ 5 ฟองต่อวัน ไข่ฟองละ 4 บาท หากชาวบ้านต้องจ่ายค่าไข่วันละ 20 บาท จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โจทย์คือทำอย่างไรให้ไข่หนึ่งฟองมีไอโอดีน 200 กรัม ซึ่งจินตนาทำสำเร็จในการพัฒนาหัวอาหารสูตรสาม ต่อมาก็คิดค้นสูตรเสริมไอโอดีนในผัก โดยผัก 1 ขีด จะมีไอโอดีน 200 กรัม วิธีการคือเอาสารไอโอดีนที่เตรียมไว้ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทางใบ รดครั้งเดียวก่อนเก็บ 7 วัน ไอโอดีนจะฝังลงไปในเซลล์ผัก "เรายกโนว์ฮาวนี้ให้แก่ชุมชน ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ มีบริษัทเอกชนมาขอซื้อสูตร แต่เราไม่ขาย สูตรของเราชุมชนไหนก็เอาไปใช้ได้ และให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่ง บางแห่งมีพื้นที่เลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยงเอง บางพื้นที่ปลูกยางพารา ไม่มีพื้นที่เราก็ไปส่งเสริมฟาร์มอิสระ ชาวบ้านซื้อไข่จากฟาร์ม ราคาไม่เกินฟองละ 4 บาท" เหมือนจะยืนยันว่า "ไข่ไก่เสริมไอโอดีน" คุณภาพดีจริง นักเทคนิคการแพทย์รายนี้จึงบอกว่าทุกวันนี้เธอ "กินไข่" เป็นอาหารมื้อเช้า "ต้มไข่ครั้งละสิบถึงสิบห้าฟอง กินมื้อละสองฟอง ที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ วันแรกกินไข่อุ่น วันต่อมากินไข่เย็น ดื่มน้ำแล้วออกทำงานได้เลย กินข้าวกลางวันมื้อเดียว มื้อเย็นกินแค่ผลไม้ กินน้อยแบบนี้เพื่อรักษาสุขภาพ? "ไม่ค่ะ ไม่มีเวลากิน แต่ได้พลังงานพอค่ะ..ตอนนี้ขอให้เด็กฉลาด ไม่เฉื่อยชา ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น ไม่เมื่อย ไม่เพลีย ชาวบ้านได้กินไข่ที่มีคุณภาพ เราจึงไม่ขายโนว์ฮาวให้ใคร หากขายไป ประชาชนไม่ได้กินของถูก"……. วันนี้คุณกินไข่ (เสริมไอโอดีน) แล้วหรือยัง? ขอบคุณ ....http://www.komchadluek.net/detail/20131221/175281.html ( คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ธ.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...