ผลวิจัยชี้ “โฟเลท ไอโอดีน เหล็ก” ป้องกันพิการแต่กำเนิดได้ 50%

แสดงความคิดเห็น

สมาคมเพื่อเด็กพิการฯ จี้ รบ.บรรจุ “โฟเลท ไอโอดีน ธาตุเหล็ก” เข้าชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.หลังวิจัยพบป้องกันพิการแต่กำเนิดได้ 50% หวังลดยอดทารกไทยพิการแต่กำเนิดที่พุ่งสูงถึง 4 หมื่นรายต่อปี ด้าน 8 โรงเรียนแพทย์จับมือทำคู่มือป้องกันดูแล ให้ความรู้หมอ พยาบาล ชุมชนทั่วประเทศ

ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) แถลงข่าว “ผนึกกำลังหยุดความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า วันที่ 3 ธ.ค.เป็น “วันคนพิการสากล” แม้ไทยจะมีการทำงานเพื่อพัฒนาสิทธิความเท่าเทียมของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องป้องกันความพิการแต่กำเนิด ซึ่งแต่ละปีพบเด็กเกิดใหม่พิการ 24,000-40,000 คน จากทั้งพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโภชนาการ ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยจะต้องเร่งผลักดันใน 4 เรื่อง คือ 1.กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้างระบบดูแลรักษาแบบองค์รวม 2.ให้ความรู้ด้านการป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ 3.บรรจุ Triferdine ซึ่งประกอบด้วยโฟเลท ไอโอดีน และธาตุเหล็ก ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตยาดังกล่าวและกรมอนามัยแจกจ่ายให้โรงพยาบาลต่างๆ แต่แพทย์ไม่กล้าใช้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 4.สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ให้ชุมชนดูแลกันเอง ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพราะหากประเทศไทยมีเด็กไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาก จะไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

“อยากให้รัฐผลักดันการให้สารโฟเลท ไอโอดีน และธาตุเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์อย่างจริงจัง เพราะเป็นสารสำคัญในการสร้างตัวอ่อน โดยเฉพาะโฟเลทที่มีการวิจัย ยืนยันว่า สามารถช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 50% ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ได้มีการเสริมสารโฟเลทในขนมปัง เค้ก หรืออาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชากรทุกคนได้รับสารโฟเลท แต่เมืองไทยยังไม่ถึงขั้นนั้น” ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าว

ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้โรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมจัดทำคู่มือคัดกรองป้องกันความพิการใน 5 กลุ่มโรคที่พบบ่อย ได้แก่ 1.อาการดาวน์ซินโดรม 2.หลอดประสาทไม่ปิด 3.ปากแหว่งเพดานโหว่ 4.แขนขาพิการแต่กำเนิด และ 5.กล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนน์ เพื่อนำไปอบรมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และชุมชน ใน 22 จังหวัด ตั้งแต่ป้องกันปัจจัยเสี่ยง อาทิ การกินยาโรคลมชัก ยารักษาสิว ที่จะรบกวนการสร้างตัวอ่อนทำให้เกิดโรคหลอดประสาทไม่ปิด ซึ่งมีอาการตั้งแต่กระดูกสันหลังโหว่ เนื้อสมองยื่น รุนแรงไปจนถึงไร้กะโหลกศีรษะ และเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันได้ด้วยโภชนาการ โดยเฉพาะการกินโฟเลท ซึ่งมีในผักสีเขียวเข้ม เช่น คะน้า ผักบุ้ง ตำลึง เป็นต้น นอกจากคู่มือสำหรับบุคลากรสาธารณสุขแล้ว ยังจัดทำ Home Program เพื่อให้ชุมชนและครอบครัวดูแลผู้พิการได้

ขอบคุณ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147292 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันที่โพสต์: 26/03/2556 เวลา 04:49:14

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สมาคมเพื่อเด็กพิการฯ จี้ รบ.บรรจุ “โฟเลท ไอโอดีน ธาตุเหล็ก” เข้าชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.หลังวิจัยพบป้องกันพิการแต่กำเนิดได้ 50% หวังลดยอดทารกไทยพิการแต่กำเนิดที่พุ่งสูงถึง 4 หมื่นรายต่อปี ด้าน 8 โรงเรียนแพทย์จับมือทำคู่มือป้องกันดูแล ให้ความรู้หมอ พยาบาล ชุมชนทั่วประเทศ ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) แถลงข่าว “ผนึกกำลังหยุดความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า วันที่ 3 ธ.ค.เป็น “วันคนพิการสากล” แม้ไทยจะมีการทำงานเพื่อพัฒนาสิทธิความเท่าเทียมของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องป้องกันความพิการแต่กำเนิด ซึ่งแต่ละปีพบเด็กเกิดใหม่พิการ 24,000-40,000 คน จากทั้งพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโภชนาการ ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยจะต้องเร่งผลักดันใน 4 เรื่อง คือ 1.กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้างระบบดูแลรักษาแบบองค์รวม 2.ให้ความรู้ด้านการป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ 3.บรรจุ Triferdine ซึ่งประกอบด้วยโฟเลท ไอโอดีน และธาตุเหล็ก ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตยาดังกล่าวและกรมอนามัยแจกจ่ายให้โรงพยาบาลต่างๆ แต่แพทย์ไม่กล้าใช้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 4.สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ให้ชุมชนดูแลกันเอง ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพราะหากประเทศไทยมีเด็กไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาก จะไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ “อยากให้รัฐผลักดันการให้สารโฟเลท ไอโอดีน และธาตุเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์อย่างจริงจัง เพราะเป็นสารสำคัญในการสร้างตัวอ่อน โดยเฉพาะโฟเลทที่มีการวิจัย ยืนยันว่า สามารถช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 50% ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ได้มีการเสริมสารโฟเลทในขนมปัง เค้ก หรืออาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชากรทุกคนได้รับสารโฟเลท แต่เมืองไทยยังไม่ถึงขั้นนั้น” ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าว ศ.พญ.พรสวรรค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้โรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมจัดทำคู่มือคัดกรองป้องกันความพิการใน 5 กลุ่มโรคที่พบบ่อย ได้แก่ 1.อาการดาวน์ซินโดรม 2.หลอดประสาทไม่ปิด 3.ปากแหว่งเพดานโหว่ 4.แขนขาพิการแต่กำเนิด และ 5.กล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนน์ เพื่อนำไปอบรมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และชุมชน ใน 22 จังหวัด ตั้งแต่ป้องกันปัจจัยเสี่ยง อาทิ การกินยาโรคลมชัก ยารักษาสิว ที่จะรบกวนการสร้างตัวอ่อนทำให้เกิดโรคหลอดประสาทไม่ปิด ซึ่งมีอาการตั้งแต่กระดูกสันหลังโหว่ เนื้อสมองยื่น รุนแรงไปจนถึงไร้กะโหลกศีรษะ และเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันได้ด้วยโภชนาการ โดยเฉพาะการกินโฟเลท ซึ่งมีในผักสีเขียวเข้ม เช่น คะน้า ผักบุ้ง ตำลึง เป็นต้น นอกจากคู่มือสำหรับบุคลากรสาธารณสุขแล้ว ยังจัดทำ Home Program เพื่อให้ชุมชนและครอบครัวดูแลผู้พิการได้ ขอบคุณ… http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147292

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...