ต้องระวัง!!! เล่นมือถือในที่มืด ก่อให้เกิดอาการตาบอดแบบชั่วคราวได้

แสดงความคิดเห็น

ปิดไฟนอนเล่นมือถือ เสี่ยงตาบอด

คำเตือนการเล่นมือถือขณะนอนปิดไฟในห้องอาจจะส่งผลกระทบต่อสายตาเราได้ ล่าสุดมีการรายงานว่ามีผู้หญิงสองคนเกิดอาการตาบอดแบบชั่วคราวหลังจากที่พวกเธอเช็คโทรศัพท์มือถือในที่มืด ซึ่งตอนนี้ทางทีมแพทย์ก็ได้ออกมาเตือนข้อนระมัดระวังนี้กันอย่างจริงจังแล้ว ซึ่งการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือ เราควรใช้สายตาทั้งสองข้างมองหน้าจอโทรศัพท์ขณะเล่นในที่มืด ไม่ควรหรี่ตาหรือปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าให้ดีก็คือควรเปิดโคมไฟให้แสงสว่างที่หัวเตียงก่อนที่จะเล่นทุกครั้ง

จากการรายงานล่าสุดจากทาง New England Journal of Medicine ได้พบว่าหญิงวัย 22 และ 40 ได้เกิดอาการตาบอดชั่วคราวจากมือถือ Smartphone เป็นเวลาเกือบเดือนเลยทีเดียว ซึ่งเหล่าหญิงสาวดังกล่าวทั้งตรวจสอบทางการแพทย์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็น MRI scans ตรวจสอบร่างกาย แต่ทางทีมแพทย์ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเพื่อบอกสาเหตุที่เธอตาบอด (ชั่วคราว) ได้ แต่หลังจากการสอบถามอาการอย่างละเอียดทางทีมแพทย์ก็ได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงนั่นเอง

เพราะสาวทั้งสองคนนี้เผยว่า ตัวเองได้นอนเล่นมือถือในที่มืดในขณะที่ตาข้างหนึ่งปิดและตาข้างหนึ่งเปิด (ประมาณหยีตาเพราะแสงไฟจากโทรศัพท์) ซึ่งผลนั้นจะทำให้ตาข้างหนึ่งต้องปรับตัวเข้ากับแสงสว่าง และอีกข้างจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความมืด ซึ่งเมื่อวางมือถือลงแล้ว มันจะทำให้ตาข้างที่มองมือถือนั้นใช้การไม่ได้ เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาหลายนาทีให้สายตาปรับความเคยชินเพื่อให้มองเห็นในที่มืดนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าอาการนี้จะมีความอันตรายเป็นอย่างมาก แต่วิธีแก้ใขของมันก็คือการมองหน้าจอด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง

โดย Dr. Rahul Khurana ตัวแทนของ American Academy of Ophthalmology ได้ออกมาเปิดเผยว่า ถึงมันอาจจะดูเป็นสมมติฐาน แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณีนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าการ เล่นมือถือในที่มืด ด้วยตาข้างเดียว เป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพทางสายตาเป็นอย่างมาก

ขอบคุณ... http://tech.mthai.com/mashable/58287.html

ที่มา: tech.mthai.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 27/06/2559 เวลา 10:13:06 ดูภาพสไลด์โชว์ ต้องระวัง!!! เล่นมือถือในที่มืด ก่อให้เกิดอาการตาบอดแบบชั่วคราวได้

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปิดไฟนอนเล่นมือถือ เสี่ยงตาบอด คำเตือนการเล่นมือถือขณะนอนปิดไฟในห้องอาจจะส่งผลกระทบต่อสายตาเราได้ ล่าสุดมีการรายงานว่ามีผู้หญิงสองคนเกิดอาการตาบอดแบบชั่วคราวหลังจากที่พวกเธอเช็คโทรศัพท์มือถือในที่มืด ซึ่งตอนนี้ทางทีมแพทย์ก็ได้ออกมาเตือนข้อนระมัดระวังนี้กันอย่างจริงจังแล้ว ซึ่งการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือ เราควรใช้สายตาทั้งสองข้างมองหน้าจอโทรศัพท์ขณะเล่นในที่มืด ไม่ควรหรี่ตาหรือปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าให้ดีก็คือควรเปิดโคมไฟให้แสงสว่างที่หัวเตียงก่อนที่จะเล่นทุกครั้ง จากการรายงานล่าสุดจากทาง New England Journal of Medicine ได้พบว่าหญิงวัย 22 และ 40 ได้เกิดอาการตาบอดชั่วคราวจากมือถือ Smartphone เป็นเวลาเกือบเดือนเลยทีเดียว ซึ่งเหล่าหญิงสาวดังกล่าวทั้งตรวจสอบทางการแพทย์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็น MRI scans ตรวจสอบร่างกาย แต่ทางทีมแพทย์ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเพื่อบอกสาเหตุที่เธอตาบอด (ชั่วคราว) ได้ แต่หลังจากการสอบถามอาการอย่างละเอียดทางทีมแพทย์ก็ได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงนั่นเอง เพราะสาวทั้งสองคนนี้เผยว่า ตัวเองได้นอนเล่นมือถือในที่มืดในขณะที่ตาข้างหนึ่งปิดและตาข้างหนึ่งเปิด (ประมาณหยีตาเพราะแสงไฟจากโทรศัพท์) ซึ่งผลนั้นจะทำให้ตาข้างหนึ่งต้องปรับตัวเข้ากับแสงสว่าง และอีกข้างจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความมืด ซึ่งเมื่อวางมือถือลงแล้ว มันจะทำให้ตาข้างที่มองมือถือนั้นใช้การไม่ได้ เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาหลายนาทีให้สายตาปรับความเคยชินเพื่อให้มองเห็นในที่มืดนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าอาการนี้จะมีความอันตรายเป็นอย่างมาก แต่วิธีแก้ใขของมันก็คือการมองหน้าจอด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง โดย Dr. Rahul Khurana ตัวแทนของ American Academy of Ophthalmology ได้ออกมาเปิดเผยว่า ถึงมันอาจจะดูเป็นสมมติฐาน แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณีนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าการ เล่นมือถือในที่มืด ด้วยตาข้างเดียว เป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพทางสายตาเป็นอย่างมาก ขอบคุณ... http://tech.mthai.com/mashable/58287.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...