ระวัง! อย่าวางใจเบาหวาน เสี่ยงขึ้นจอตา อาจตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ดวงตาของหญิงสาว

กรมการแพทย์ เผย โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานเรื้อรัง หากผู้ป่วยไม่ควบคุมโรคและไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอาจทำให้ลุกลามจนถึงขั้นตาบอดได้

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินานหลายปี จะทำให้เส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาผิดปกติ มีเม็ดเลือด น้ำเหลือง และไขมันซึมออกมาในจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาบวม ขาดออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้นาน ๆ จะทำให้เส้นเลือดงอกใหม่ มีเลือดออกง่าย น้ำวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาทตาลอก และทำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งโอกาสการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น เป็นโรคเบาหวานนาน 10 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 10% เป็นโรคเบาหวานนาน 15 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 50% และเป็นโรคเบาหวานนาน 25 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 80 - 90% เนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตาเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่แสดงอาการในช่วงแรก ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตาตามช่วงอายุ หากผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ควรได้รับการตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ1ครั้งและผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก3เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นตา การรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาในระยะแรกต้องมาตรวจตาตามที่แพทย์นัด หากพบความผิดปกติแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการรักษาด้วยการฉายเลเซอร์ หรือการผ่าตัดจะทำเมื่อจอประสาทตามีความผิดปกติมานาน และมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น ผลการรักษาจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานและที่สำคัญคือความผิดปกติของตาก่อนรับการรักษาว่าเป็นมากน้อยระดับใด

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายจำเป็นต้องรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เนื่องจากระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการแสดงใด ๆ นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วต้องรักษาสุขภาพ ควบคุมความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นรับประทานประเภทผักใบ เช่น ผักกาดขาว คื่นฉ่าย ตำลึง คะน้า หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานขึ้นตาได้

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000043604 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 เม.ย.59
วันที่โพสต์: 3/05/2559 เวลา 09:55:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ระวัง! อย่าวางใจเบาหวาน เสี่ยงขึ้นจอตา อาจตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดวงตาของหญิงสาว กรมการแพทย์ เผย โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานเรื้อรัง หากผู้ป่วยไม่ควบคุมโรคและไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอาจทำให้ลุกลามจนถึงขั้นตาบอดได้ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินานหลายปี จะทำให้เส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาผิดปกติ มีเม็ดเลือด น้ำเหลือง และไขมันซึมออกมาในจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาบวม ขาดออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้นาน ๆ จะทำให้เส้นเลือดงอกใหม่ มีเลือดออกง่าย น้ำวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาทตาลอก และทำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งโอกาสการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น เป็นโรคเบาหวานนาน 10 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 10% เป็นโรคเบาหวานนาน 15 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 50% และเป็นโรคเบาหวานนาน 25 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 80 - 90% เนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตาเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่แสดงอาการในช่วงแรก ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตาตามช่วงอายุ หากผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ควรได้รับการตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ1ครั้งและผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก3เดือนจนกว่าจะคลอดบุตร นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นตา การรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาในระยะแรกต้องมาตรวจตาตามที่แพทย์นัด หากพบความผิดปกติแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการรักษาด้วยการฉายเลเซอร์ หรือการผ่าตัดจะทำเมื่อจอประสาทตามีความผิดปกติมานาน และมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น ผลการรักษาจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานและที่สำคัญคือความผิดปกติของตาก่อนรับการรักษาว่าเป็นมากน้อยระดับใด นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายจำเป็นต้องรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เนื่องจากระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการแสดงใด ๆ นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วต้องรักษาสุขภาพ ควบคุมความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นรับประทานประเภทผักใบ เช่น ผักกาดขาว คื่นฉ่าย ตำลึง คะน้า หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานขึ้นตาได้ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000043604

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...