เตือนใช้ยาสเตียรอยด์เสี่ยงต้อกระจก-ตาบอด

แสดงความคิดเห็น

บริเวณตา ของหญิงสาว

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางปี 2556 โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ พบว่าคนไทยอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน มีความชุกตาบอด 0.6 คน แต่ถ้าตรวจ 1,000 คนจะพบคนตาบอดถึง 6 คน โดยกว่าร้อยละ 70 มีสาเหตุมาจากภาวะต้อกระจก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยต้อกระจกตกค้างยังไม่ได้รับการผ่าตัดมากถึง 70,000-100,000 คน ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันๆ แม้ว่าในช่วง 3-7 ปีที่ผ่านมา สธ.ได้ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งระดมจักษุแพทย์ทั่วประเทศช่วยทำการผ่าตัดผู้ที่ยังตกค้างอยู่ แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือผู้สูงอายุในชนบทอายุ 70-80 ปี ยังเข้าถึงการตรวจดวงตาได้น้อยจนทำให้ต้องสูญเสียดวงตา ดังนั้น สธ. จึงตั้งเป้าผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด 60,000 ราย ใน 1 ปี ภายใต้โครงการสาธารณสุขรวมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งขณะนี้สามารถผ่าต้อกระจกไปได้แล้วกว่า 35,000 ราย

ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า สำหรับภาคที่พบปัญหามีผู้ที่ตาบอดมากที่สุดคือภาคอีสาน โดยมีปัจจัยมาจากการดำเนินชีวิต เช่น การทำงานในที่มีแดดจ้า ชาวนา ชาวไร่ ทำให้มีโอกาสตาบอดและเป็นต้อกระจกมากกว่าคนในเมือง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือการใช้ยา เช่น ยาสเตียรอยด์ โดยคนกลุ่มที่รับประทานยาที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์มากๆ จะทำให้เป็นต้อกระจก และเกิดภาวะตาบอดได้ในที่สุด เป็นต้น.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/501985 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ค.58
วันที่โพสต์: 2/06/2558 เวลา 11:28:59 ดูภาพสไลด์โชว์ เตือนใช้ยาสเตียรอยด์เสี่ยงต้อกระจก-ตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริเวณตา ของหญิงสาว นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางปี 2556 โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ พบว่าคนไทยอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน มีความชุกตาบอด 0.6 คน แต่ถ้าตรวจ 1,000 คนจะพบคนตาบอดถึง 6 คน โดยกว่าร้อยละ 70 มีสาเหตุมาจากภาวะต้อกระจก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยต้อกระจกตกค้างยังไม่ได้รับการผ่าตัดมากถึง 70,000-100,000 คน ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันๆ แม้ว่าในช่วง 3-7 ปีที่ผ่านมา สธ.ได้ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งระดมจักษุแพทย์ทั่วประเทศช่วยทำการผ่าตัดผู้ที่ยังตกค้างอยู่ แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือผู้สูงอายุในชนบทอายุ 70-80 ปี ยังเข้าถึงการตรวจดวงตาได้น้อยจนทำให้ต้องสูญเสียดวงตา ดังนั้น สธ. จึงตั้งเป้าผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด 60,000 ราย ใน 1 ปี ภายใต้โครงการสาธารณสุขรวมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งขณะนี้สามารถผ่าต้อกระจกไปได้แล้วกว่า 35,000 ราย ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า สำหรับภาคที่พบปัญหามีผู้ที่ตาบอดมากที่สุดคือภาคอีสาน โดยมีปัจจัยมาจากการดำเนินชีวิต เช่น การทำงานในที่มีแดดจ้า ชาวนา ชาวไร่ ทำให้มีโอกาสตาบอดและเป็นต้อกระจกมากกว่าคนในเมือง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือการใช้ยา เช่น ยาสเตียรอยด์ โดยคนกลุ่มที่รับประทานยาที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์มากๆ จะทำให้เป็นต้อกระจก และเกิดภาวะตาบอดได้ในที่สุด เป็นต้น. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/501985

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...