ฟังเสียงเพลงดังๆระวังหู2ข้างเสีย

แสดงความคิดเห็น

งานแสดงคอนเสิร์ต

เตือนให้ผู้ไปเที่ยวชมการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ควรหาที่ครอบหูป้องกันเสียงดังเกินควร ติดไป ด้วยเพื่อป้องกันหูหนวก

ในการศึกษาคนไข้โรค หู คอ จมูก จำนวน 51 คน ที่อเมริกา ให้ไปฟังการบรรเลงเพลงของวง คอนเสิร์ต ได้ให้ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ใส่ปลั๊กอุดหูเอาไว้ ตลอดเวลาของการเล่นดนตรี นานสี่ชั่วโมง ครึ่งหลังจากนั้นได้ทดสอบการได้ยินของแต่ละคน ปรากฏว่า กลุ่มที่ใช้ปลั๊กอุดหู มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ที่มีอาการได้ยินเสียงน้อยลงกว่าปกติ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ป้องกันอะไรเลยมี อาการเช่นนี้มากถึงร้อยละ 42 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การที่เกิดเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นความเสียหายชั่วคราวของหู แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ บ่อยๆ ก็จะทำให้หูหนวกถาวร ผู้ที่ทนฟังเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล อาจจะทำให้หูดับได้ เพราะความดังของการเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปนั้น มักจะดังขนาด 100-110 เดซิเบล ซึ่งดังกัมปนาทราวกับ เสียงเลื่อยยนต์.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/638610

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 16/06/2559 เวลา 10:48:37 ดูภาพสไลด์โชว์ ฟังเสียงเพลงดังๆระวังหู2ข้างเสีย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานแสดงคอนเสิร์ต เตือนให้ผู้ไปเที่ยวชมการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ควรหาที่ครอบหูป้องกันเสียงดังเกินควร ติดไป ด้วยเพื่อป้องกันหูหนวก ในการศึกษาคนไข้โรค หู คอ จมูก จำนวน 51 คน ที่อเมริกา ให้ไปฟังการบรรเลงเพลงของวง คอนเสิร์ต ได้ให้ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ใส่ปลั๊กอุดหูเอาไว้ ตลอดเวลาของการเล่นดนตรี นานสี่ชั่วโมง ครึ่งหลังจากนั้นได้ทดสอบการได้ยินของแต่ละคน ปรากฏว่า กลุ่มที่ใช้ปลั๊กอุดหู มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ที่มีอาการได้ยินเสียงน้อยลงกว่าปกติ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ป้องกันอะไรเลยมี อาการเช่นนี้มากถึงร้อยละ 42 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การที่เกิดเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นความเสียหายชั่วคราวของหู แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ บ่อยๆ ก็จะทำให้หูหนวกถาวร ผู้ที่ทนฟังเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล อาจจะทำให้หูดับได้ เพราะความดังของการเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปนั้น มักจะดังขนาด 100-110 เดซิเบล ซึ่งดังกัมปนาทราวกับ เสียงเลื่อยยนต์. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/638610

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...