อบจ.ตรังจับมือ รพ.ศูนย์ตรังผุดโครงการ ตรวจคัดกรองได้ยินในเด็กทารกแรกเกิดฯ

แสดงความคิดเห็น

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า อบจ.ตรัง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด จ.ตรัง ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลศูนย์ตรังทำการคัดกรองการได้ยินเฉพาะทารกกลุ่มเสี่ยง สูง แต่ยังมีทารกที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นทารกที่สูญเสียการได้ยิน จึงได้จัดโครงการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทั้งจังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง จัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) ราคา 1,980,000 บาท และขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ตรัง จำนวน 3,100,000 บาท

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1794765

(บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56)

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56
วันที่โพสต์: 11/12/2556 เวลา 03:47:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า อบจ.ตรัง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด จ.ตรัง ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลศูนย์ตรังทำการคัดกรองการได้ยินเฉพาะทารกกลุ่มเสี่ยง สูง แต่ยังมีทารกที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นทารกที่สูญเสียการได้ยิน จึงได้จัดโครงการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทั้งจังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง จัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) ราคา 1,980,000 บาท และขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ตรัง จำนวน 3,100,000 บาท ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1794765 (บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...