สธ.ชวนคนไทยทำ “ส้วมเพื่อแม่” เปลี่ยนจากแบบนั่งยองเป็นนั่งราบ

แสดงความคิดเห็น

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สธ.ร่วมกับมูลนิธิโรคข้อในพระ ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ รณรงค์คนไทยปรับปรุงส้วมในบ้านและสถานที่สาธารณะจากส้วมนั่งยองเป็นส้วมนั่งราบมอบเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ

ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “การใช้ส้วมนั่งราบ : ส้วมเพื่อแม่” ว่า โครงสร้างอายุของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนจากร้อยละ 10.7 หรือประมาณ 7 ล้านคน ในปี 2550 เพิ่มเป็นร้อยละ 11.7 หรือประมาณ 7.5 ล้านคน ในปี 2553 แสดงว่าขณะนี้ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20.0 หรือประมาณ 14.5 ล้านคน ในปี 2568 ปัญหาที่จะตามมาคือ ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบมากที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุหรือในวัยกลางคนทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป

คณะผู้จัดงานและคุณยายที่ทดลองเป็นแบบในการทดลองใช้ส้วมแบบนั่งราบ นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า จากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในไทยของมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมกว่า 6 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเกิดจากการใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หลายปี ซึ่งเป็นพฤติกรรมการขับถ่ายของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีส้วมนั่งยองในครัวเรือนร้อยละ 86.0 ส้วมนั่งราบ หรือส้วมห้อยขา มีเพียงร้อยละ 13.2 ของครัวเรือนทั้งหมด ในปี 2553 สธ.โดยกรมอนามัยจึงได้ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ จึงจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีและใช้ส้วมนั่งราบ หรือมีอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่าให้ได้ร้อยละ 90 และส้วมสาธารณะให้ได้ร้อยละ 100ภายในปี2559

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงวันแม่แห่งชาติปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้รำลึกถึงความสำคัญกับสุขภาพของพ่อแม่ และผู้สูงอายุในบ้านที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อลดและชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กรมอนามัยจึงร่วมกับมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งเสริมให้คนไทยมีและใช้ส้วมนั่งราบหรือส้วมห้อยขาเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือให้สถานที่สาธารณะพัฒนาและปรับปรุงส้วมให้มีส้วมนั่ง ราบอย่างน้อย 1 ที่ ไว้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง

คุณยายที่ทดลองเป็นแบบในการทดลองใช้ส้วมแบบนั่งราบ “ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 98.1 และกรมอนามัยได้พัฒนาส้วมสาธารณะไทยในกลุ่มเป้าหมาย 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 62.45 ทั้งนี้ บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันพิเศษตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556 ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อโถนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของอเมริกัน สแตนดาร์ด เช่น ราวจับเพื่อช่วยพยุงขณะนั่งและลุกขึ้นหลังการใช้ส้วมได้ในราคาลดพิเศษ พร้อมติดตั้งฟรี ที่ร้านโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 56 สาขาทั่วประเทศ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000090880

ASTVผู้จัดการออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 14/08/2556 เวลา 03:53:10 ดูภาพสไลด์โชว์ สธ.ชวนคนไทยทำ “ส้วมเพื่อแม่” เปลี่ยนจากแบบนั่งยองเป็นนั่งราบ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สธ.ร่วมกับมูลนิธิโรคข้อในพระ ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ รณรงค์คนไทยปรับปรุงส้วมในบ้านและสถานที่สาธารณะจากส้วมนั่งยองเป็นส้วมนั่งราบมอบเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “การใช้ส้วมนั่งราบ : ส้วมเพื่อแม่” ว่า โครงสร้างอายุของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนจากร้อยละ 10.7 หรือประมาณ 7 ล้านคน ในปี 2550 เพิ่มเป็นร้อยละ 11.7 หรือประมาณ 7.5 ล้านคน ในปี 2553 แสดงว่าขณะนี้ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20.0 หรือประมาณ 14.5 ล้านคน ในปี 2568 ปัญหาที่จะตามมาคือ ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบมากที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุหรือในวัยกลางคนทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป คณะผู้จัดงานและคุณยายที่ทดลองเป็นแบบในการทดลองใช้ส้วมแบบนั่งราบ นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า จากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในไทยของมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมกว่า 6 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเกิดจากการใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หลายปี ซึ่งเป็นพฤติกรรมการขับถ่ายของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีส้วมนั่งยองในครัวเรือนร้อยละ 86.0 ส้วมนั่งราบ หรือส้วมห้อยขา มีเพียงร้อยละ 13.2 ของครัวเรือนทั้งหมด ในปี 2553 สธ.โดยกรมอนามัยจึงได้ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ จึงจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีและใช้ส้วมนั่งราบ หรือมีอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาข้อเข่าให้ได้ร้อยละ 90 และส้วมสาธารณะให้ได้ร้อยละ 100ภายในปี2559 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงวันแม่แห่งชาติปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้รำลึกถึงความสำคัญกับสุขภาพของพ่อแม่ และผู้สูงอายุในบ้านที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อลดและชะลอการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กรมอนามัยจึงร่วมกับมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งเสริมให้คนไทยมีและใช้ส้วมนั่งราบหรือส้วมห้อยขาเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือให้สถานที่สาธารณะพัฒนาและปรับปรุงส้วมให้มีส้วมนั่ง ราบอย่างน้อย 1 ที่ ไว้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง คุณยายที่ทดลองเป็นแบบในการทดลองใช้ส้วมแบบนั่งราบ “ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 98.1 และกรมอนามัยได้พัฒนาส้วมสาธารณะไทยในกลุ่มเป้าหมาย 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 62.45 ทั้งนี้ บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชันพิเศษตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556 ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อโถนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของอเมริกัน สแตนดาร์ด เช่น ราวจับเพื่อช่วยพยุงขณะนั่งและลุกขึ้นหลังการใช้ส้วมได้ในราคาลดพิเศษ พร้อมติดตั้งฟรี ที่ร้านโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 56 สาขาทั่วประเทศ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000090880 ASTVผู้จัดการออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...