ห้องเพลง หน้า 3

 1. 31เพลงก้าวเดินต่อไปด้วยกัน 813/0 24/06/2556
 2. 32เพลงตาบอด 695/0 24/06/2556
 3. 33ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่กับมหาอุปรากร'เตมีย์ใบ้'...เทียบเคียงกับออทิสต... 705/0 22/05/2556
 4. 34เพลงชีวิตที่เจ็บปวดของผู้ป่วย 629/0 2/05/2556
 5. 35เพลงเธอผู้ไม่แพ้ 571/0 2/05/2556
 6. 36เพลงมันอยู่ที่หัวใจ 626/0 2/05/2556
 7. 37เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม 1324/0 2/05/2556
 8. 38เพลงน้ำใจไทย 437/0 28/02/2556
 9. 39เพลงหนึ่งเดียวกัน 453/0 28/02/2556
 10. 40เพลงคนไทยช่วยไทย 567/0 28/02/2556
 11. 41ดนตรีบำบัด 1309/0 28/02/2556
 12. 42เทศกาลจังหวะแผ่นดิน ครั้งที่ 8 สุดยอดอาหารบาร์บีคิว ดนตรีคนพิการ... 1156/0 22/02/2556
 13. 43เชิญชมคอนเสิร์ตฟรี “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน... 833/0 20/02/2556
 14. 44บอย-ตรัย ปลื้ม ได้โอกาสแต่งเพลงละคร ‘เด็กพิเศษ’ 932/0 19/02/2556
 15. 45เพลงโชคดี - Human Station 631/0 29/01/2556