มหา'ลัยเกษตรเปิดตัว เด็กออทิสติกคนแรก จบ'ปริญญาตรี'ดนตรี

แสดงความคิดเห็น

เปิดตัว “น้องเค” บัณฑิตออทิสติกคนแรก ไม่ยอมแพ้โชคชะตา มุมานะเรียนจนคว้าปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่เผยเคล็ดลับการเลี้ยงดูและวางแผนการใช้ชีวิตให้ลูกอย่างเป็นขั้นตอน ขณะที่เจ้าตัวฝากถึงผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ตั้งใจเรียนและมีสมาธิ พร้อมโชว์ฝีมือเล่นกีตาร์

แม้จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถมุมานะเพียรพยายามร่ำเรียนจนสำเร็จ ทั้งนี้ เมื่อเย็นวันที่ 7 ส.ค. ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย ติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ใจเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตฯ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อให้โอกาส และเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนรู้ พัฒนาการทุกด้านของบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2554 มีบัณฑิตที่มีความบกพร่องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน คือ นายธนรพ หรือน้องเค โกสลประภา ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 5 ส.ค.

นางวันทนา โกศลประภา มารดานายธนรพ กล่าวว่า ภาคภูมิใจที่ลูกชายสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะน้องเคเป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษ โดยพบว่าน้องเคมีความผิดปกติตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง เมื่อรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ ก็รีบพาไปพบแพทย์รักษา โดยอาการตอนนั้นน้องเคไม่ค่อยพูด ชอบเล่นคนเดียว หมอที่โรงพยาบาลยุวประสาท แนะนำโครงการของโรงเรียนสาธิตฯ ที่จะมีการรับเด็กพิเศษเข้ามาเรียน น้องเคก็เรียนที่สาธิตฯตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จนจบ และพบว่าน้องเคมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีหลายประเภท เช่น ขลุ่ย อิเล็กโทน กลอง และเปียโน ช่วงที่น้องเคเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 เคยร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จึงส่งเสริมมาตลอด เนื่องจากเมื่อพบว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ ก็ต้องค้นหาความสามารถของลูกให้ได้

นางวันทนากล่าวต่อว่า การที่รู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องยอมรับ พยายามหาทางรักษา หาสิ่งที่ลูกชอบ ตนมีการวางแผนการใช้ชีวิตของลูกอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเรียนในระดับประถม มัธยม จนปริญญาตรี หลังจากที่ลูกเรียนจบ จึงคิดวางแผนต่อว่าจะให้ลูกทำงานอะไร เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือการสามารถทำให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เมื่อไม่มีพ่อแม่แล้ว

ขณะที่นายธนรพกล่าวว่า หลังจากเรียนจบ จะเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใดที่หนึ่งฟัง สาเหตุที่เล่นดนตรีเก่ง เพราะตนมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม เหนื่อยบ้างแต่ก็อดทน คิดว่าการเล่นดนตรีช่วยทำให้ตนมีสมาธิมากขึ้น เพื่อนที่เป็นออทิสติกทุกคน อยากให้ตั้งใจเรียนและมีสมาธิกับการเรียน จะได้เก่งเหมือนตน การที่ตนสำเร็จการศึกษาได้ ขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี

หลังแถลงข่าวเสร็จ น้องเคได้โชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์และร้องเพลงให้ทุกคนฟัง โดยเลือกเพลงเล่าสู่กันฟัง ของเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ มาร้อง สร้างความประทับใจและชื่นชม ในความพยายามของน้องเคจนประสบความสำเร็จด้านการศึกษา

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th (ขนาดไฟล์: 167)

ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 9/08/2556 เวลา 02:57:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เปิดตัว “น้องเค” บัณฑิตออทิสติกคนแรก ไม่ยอมแพ้โชคชะตา มุมานะเรียนจนคว้าปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่เผยเคล็ดลับการเลี้ยงดูและวางแผนการใช้ชีวิตให้ลูกอย่างเป็นขั้นตอน ขณะที่เจ้าตัวฝากถึงผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ตั้งใจเรียนและมีสมาธิ พร้อมโชว์ฝีมือเล่นกีตาร์ แม้จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถมุมานะเพียรพยายามร่ำเรียนจนสำเร็จ ทั้งนี้ เมื่อเย็นวันที่ 7 ส.ค. ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย ติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ใจเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตฯ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อให้โอกาส และเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนรู้ พัฒนาการทุกด้านของบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2554 มีบัณฑิตที่มีความบกพร่องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน คือ นายธนรพ หรือน้องเค โกสลประภา ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 5 ส.ค. นางวันทนา โกศลประภา มารดานายธนรพ กล่าวว่า ภาคภูมิใจที่ลูกชายสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะน้องเคเป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษ โดยพบว่าน้องเคมีความผิดปกติตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง เมื่อรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ ก็รีบพาไปพบแพทย์รักษา โดยอาการตอนนั้นน้องเคไม่ค่อยพูด ชอบเล่นคนเดียว หมอที่โรงพยาบาลยุวประสาท แนะนำโครงการของโรงเรียนสาธิตฯ ที่จะมีการรับเด็กพิเศษเข้ามาเรียน น้องเคก็เรียนที่สาธิตฯตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จนจบ และพบว่าน้องเคมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีหลายประเภท เช่น ขลุ่ย อิเล็กโทน กลอง และเปียโน ช่วงที่น้องเคเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 เคยร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จึงส่งเสริมมาตลอด เนื่องจากเมื่อพบว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ ก็ต้องค้นหาความสามารถของลูกให้ได้ นางวันทนากล่าวต่อว่า การที่รู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องยอมรับ พยายามหาทางรักษา หาสิ่งที่ลูกชอบ ตนมีการวางแผนการใช้ชีวิตของลูกอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเรียนในระดับประถม มัธยม จนปริญญาตรี หลังจากที่ลูกเรียนจบ จึงคิดวางแผนต่อว่าจะให้ลูกทำงานอะไร เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือการสามารถทำให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เมื่อไม่มีพ่อแม่แล้ว ขณะที่นายธนรพกล่าวว่า หลังจากเรียนจบ จะเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใดที่หนึ่งฟัง สาเหตุที่เล่นดนตรีเก่ง เพราะตนมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม เหนื่อยบ้างแต่ก็อดทน คิดว่าการเล่นดนตรีช่วยทำให้ตนมีสมาธิมากขึ้น เพื่อนที่เป็นออทิสติกทุกคน อยากให้ตั้งใจเรียนและมีสมาธิกับการเรียน จะได้เก่งเหมือนตน การที่ตนสำเร็จการศึกษาได้ ขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี หลังแถลงข่าวเสร็จ น้องเคได้โชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์และร้องเพลงให้ทุกคนฟัง โดยเลือกเพลงเล่าสู่กันฟัง ของเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ มาร้อง สร้างความประทับใจและชื่นชม ในความพยายามของน้องเคจนประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...