เพลงแหล่ชีวิต

เพลงแหล่ชีวิต - เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง

ผู้แต่ง เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง (บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง)

ผู้ขับร้อง เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง

ฝากคำร้องทำนองกล่าว

เป็นเพลงยาวเล่าประวัติ

แหล่ชีวิตแบบรวบรัด

ที่ผมคัดเป็นผลงาน

เกิดได้สองวัน

จากท้องของมารดา

ต้องมาเสียตาเป็นคนพิการ

เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล

แต่สุดจะทาน

พยาบาลช่วยไม่ได้

ต้องลำเค็ญเอยไม่เห็นไหม

ไม่เห็นใครสิ้นทั้งหลาย

ตั้งแต่กำเนิดเกิดมาได้

น้องเดียวหลานชาย

ก็ไม่เห็นใคร

อายุได้ห้าปีพ่อมาตาย

จากลูกชายมาตายไป

ยังเหลือแต่แม่เฝ้าดูแลห่วงใย

เพราะไม่มีใครมาเลี้ยงดู

เลี้ยงลูกสามคนแม่ทนปล้ำ

ตากแดดหน้าดำแม่ปล้ำต่อสู้

แม่ฉอยมดแดงหาหอยปลาปู

แม่ปล้ำต่อสู้นะเพื่อลูกหญิงชาย

แม่ต้องลำบากต้องตรากตรำ

แม่หาลูกกำที่ในป่ามาขาย

รับจ้างเก็บกาแฟแม่กะทำได้

หาลูกพืชมาขาย

ละหวังได้เงินตรา

แสนวิโยค เอ้ย เอย เอย

แสนวิโยคเศร้าโศกศรี

ตอนอายุผมนี้ได้แปดปีหวา

ส่วนตัวพี่ชายมาตายตามบิดา

แม่เศร้าโศกาน้ำตาไหลริน

อายุสิบปีผมเที่ยวเร่ร้องเพลง

มีงานครื้นเครงบรรเลงทั่วถิ่น

พี่น้องเมตตาเอ้ยเป็นอาจิณย์

แฟนเพลงหลายถิ่น

เคยมอบสินรางวัล

อายุสิบปีนะโชคดีหนักหนา

น้าเอกชัยเมตตาเหมือนว่าฝัน

ผมไปร้องหนึ่งสาย

แฟนเพลงเขาให้รางวัล

ได้เก็บเงินนั้น

มาสร้างบ้านให้มารดา

ขอฝากแฟนเพลงทั้งหญิงชาย

ฝากชื่อเอาไว้ด้วยเถิดหนา

มีเพลงชุดไหน

ให้แฟนช่วยเมตตา

ขอฝากน้าป้านักร้องสายตาพิการ

http://www.youtube.com/watch?v=aK8Le6jU6zc# (ขนาดไฟล์: 0 )

คำร้อง : เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง

ทำนอง : วรวิทย์ เครื่องนันดา

เรียบเรียง : เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง

ปีที่แต่ง : พ.ศ.2554

ผู้ขับร้อง : เดี่ยว สุวรรณแว่นทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม :

นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง คือชื่อจริงของ หนังน้องเดียว สุวรรณแว่นทอง ปัจจุบันอายุ 21 ปี น้องเดียวเป็นคนพิการตาบอด (สนิท) มาตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่บ้านเลขที่12 ตำบลควนกรวด อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาเสียชีวิต มีมารดาชื่อ นางประจิตร ไชยเดช มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 5 คน หนังน้องเดียว ศิลปินยอดกตัญญู และเป็นผู้จุดประกาย หนังตะลุง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ให้กลับมาเป็นที่รู้จักของเยาวชนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากซบเซามาเป็นเวลานาน หนังน้องเดียวเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะชอบการเล่นหนังตะลุง และชอบร้องเพลง เมื่ออายุ 10 ปี หนังน้องเดียวได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงโชว์บนเวทีวงดนตรีลูกทุ่ง เอกชัย ศรีวิชัย ได้ฉายแววความเป็นศิลปินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และหลังจากนั้นเมือปีพ.ศ. 2549 ได้พลิกผันตัวเองมาเล่นหนังตะลุง

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=aK8Le6jU6zc# (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 06:37:10