เพลง Wonderful - Celebrate Diversity!

เพลง Wonderful - Celebrate Diversity!

"When you find the wonderful in others, you find the wonderful in you." Share this song to encourage diversity and inspire people to always look for the wonderful in others. Those with developmental disabilities deserve and want a full life, and with your support we can make it happen! Support diversity and hear more songs at http://www.Songs4aCause.org. (ขนาดไฟล์: 0 )

เมื่อคุณพบที่ยอดเยี่ยมในคนอื่น ๆคุณพบที่ยอดเยี่ยมในตัวคุณแบ่งปันเพลงนี้เพื่อส่งเสริมให้หลากหลายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมักจะมองหาที่ยอดเยี่ยมในคนอื่น ๆผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสมควรได้ต้องการชีวิตที่เต็มรูปแบบและมีการสนับสนุนของคุณเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้น! สนับสนุนความหลากหลายและได้ยินเพลงเพิ่มเติมได้ที่ http://www.Songs4aCause.org. (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=xT_2U1u5-bY (ขนาดไฟล์: 881394)
วันที่โพสต์: 26/01/2560 เวลา 10:49:21