เพลงตาบอด

เพลงตาบอด - INFAMOUS

ผู้แต่ง INFAMOUS

ผู้ขับร้อง INFAMOUS

คำที่เคยพูดหวาน สักกี่คำที่เป็นความจริง

คำที่เธอว่าจริง สักกี่คำที่เชื่อเธอได้

คำที่พูดว่ารัก สักกี่คนที่เธอพูดไป

จะโกหกแค่ไหนยังเชื่อเธอ

ได้แต่ทำไม่สนแกล้งเป็นคนตาบอด

ไม่รู้อะไรแต่จริงๆ ในใจ ฉันรู้ดี

ต่อหน้าก็มีแค่ฉัน ลับหลังก็ไปมีเขา

ต้องเจ็บที่คำว่าเรา มันหมายถึงการมีเขามาคั่นตรงกลาง

แกล้งไม่รู้ไม่เห็น ยอมทรมานช้าๆ

ยังไม่กล้าลืมตา กลัวทนความจริงไม่ไหว

ใจหนึ่งบอกพอแล้ว ถึงเวลาต้องเดินหนีไป

ใจหนึ่งบอกให้ไหว เหมือนไม่รับความจริงสักที

ที่ต้องทนต้องช้ำ หาทางไปไม่มีวิธี

อาจติดที่คำนี้ คำว่ารัก

ได้แต่ทำไม่สนแกล้งเป็นคนตาบอด

ไม่รู้อะไรแต่จริงๆ ในใจ ฉันรู้ดี

ต่อหน้าก็มีแค่ฉัน ลับหลังก็ไปมีเขา

ต้องเจ็บที่คำว่าเรา มันหมายถึงการมีเขามาคั่นตรงกลาง

แกล้งไม่รู้ไม่เห็น ยอมทรมานช้าๆ

ยังไม่กล้าลืมตา กลัวทนความจริงไม่ไหว

ต่อหน้าก็มีแค่ฉัน ลับหลังก็ไปมีเขา

ต้องเจ็บที่คำว่าเรา มันหมายถึงการมีเขามาคั่นตรงกลาง

แกล้งไม่รู้ไม่เห็น ยอมทรมานช้าๆ

ยังไม่กล้าลืมตา กลัวทนความจริงไม่ไหว

ให้เดินกลับหลังก็ไม่ได้ ปล่อยใจโง่งมอย่างนี้

เจ็บแค่ไหนเท่าไรก็ยอม แค่ความรักไม่พอ

คำว่ารักไม่พอหัวใจ คนอย่างเธอ

โหลด MP3 ที่ http://bit.ly/jibFOY (ขนาดไฟล์: 131) โหลด MV ที่ http://bit.ly/lYA2sv (ขนาดไฟล์: 129)

คำร้อง : เก่ง IFM / ฟ้าลั่น

ทำนอง : เก่ง IFM

เรียบเรียง : INFAMOUS

ปีที่แต่ง : ปี พ.ศ.2550

ผู้ขับร้อง : INFAMOUS

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไม่มี

ขอบคุณ http://www.youtube.com/watch?v=dSvYcnCrs8A (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=dSvYcnCrs8A (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 04:20:17