เพลงมันอยู่ที่หัวใจ

เพลงมันอยู่ที่หัวใจ - วัลลภ พลเสน

ผู้แต่ง วัลลภ พลเสน

ผู้ขับร้อง วัลลภ พลเสน

มันอยู่ที่หัวใจ โลกสดใสถ้าได้สู้

สร้างศรัทธาให้เคียงคู่ เปิดประตูสู่เส้นชัย

มุ่งก้าวไปให้ถึง ความลึกซึ้งคือจุดหมาย

สู่รากฐานกีฬาไทย ความจริงใจไปในเกมส์

เมืองชลเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ

สมานฉันท์ภาพ ตราบจนชีพวาย

เมืองชลเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ

สมานฉันท์ภาพ ทาบทาตึงตาใจ

เมืองชลเกมส์ เมืองชลเกมส์

เมืองชลเกมส์ เมืองชลเกมส์

คำร้อง : วัลลภ พลเสน

ทำนอง : ไม่ได้ระบุ

เรียบเรียง : วัลลภ พลเสน

ปีที่แต่ง : ปี พ.ศ.2553

ผู้ขับร้อง : ไม่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดแข่งขันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์ ” ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2553 ซึ่งจะตรงกับช่วงสัปดาห์กีฬา และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "เมืองชลเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค.2554

ขอบคุณ http://www.youtube.com/watch?v=tBI_7Q3m3q8 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: www.youtube.com
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 04:44:30