สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

78/9 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551