สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

292/1 ถ. เพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ. เมือง พังงา 82000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551