สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551