สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ 294 หมู่ 6 ต. บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551