เปิดรับสมัครคนพิการในทุกตำแหน่งของ IHRI

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

IHRI เคารพในความหลากหลายและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ความพิการ ความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรืออัตลักษณ์อื่น ๆ

เปิดรับสมัครคนพิการในทุกตำแหน่งงาน!! ตำแหน่งที่เปิดรับ.....

1. Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ)

2. Program Assistant (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ)

3. Biostatistician (นักชีวสถิติ)

4. Statistics Manager (ผู้จัดการแผนกสถิติ)

5. Database Programmer (โปรแกรมเมอร์)

6. Research Nurse (พยาบาลวิจัย)

7. Technical and Training Officer (เจ้าหน้าที่วิชาการและฝึกอบรม)

8. Capacity Development and Advocacy Officer (เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและรณรงค์เชิงนโยบาย)

#งานProgrammer #งานชีวสถิติ #งานวิจัยทางการแพทย์ #งานสาธารณสุข #งานรัฐศาสตร์ #งานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ #พยาบาล

Website: https://ihri.org/work-with-us/

ส่งประวัติได้โดยตรงที่ recruit@ihri.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-868-9651

สถานที่ตั้ง: อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 เลขที่ 319 ถ. พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

การเดินทาง: ติด MRT สามย่าน

ที่มา: สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
วันที่โพสต์: 31/03/2565 เวลา 14:40:19

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ IHRI เคารพในความหลากหลายและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ความพิการ ความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรืออัตลักษณ์อื่น ๆ เปิดรับสมัครคนพิการในทุกตำแหน่งงาน!! ตำแหน่งที่เปิดรับ..... 1. Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ) 2. Program Assistant (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ) 3. Biostatistician (นักชีวสถิติ) 4. Statistics Manager (ผู้จัดการแผนกสถิติ) 5. Database Programmer (โปรแกรมเมอร์) 6. Research Nurse (พยาบาลวิจัย) 7. Technical and Training Officer (เจ้าหน้าที่วิชาการและฝึกอบรม) 8. Capacity Development and Advocacy Officer (เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและรณรงค์เชิงนโยบาย) #งานProgrammer #งานชีวสถิติ #งานวิจัยทางการแพทย์ #งานสาธารณสุข #งานรัฐศาสตร์ #งานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ #พยาบาล Website: https://ihri.org/work-with-us/ ส่งประวัติได้โดยตรงที่ recruit@ihri.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-868-9651 สถานที่ตั้ง: อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 เลขที่ 319 ถ. พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 การเดินทาง: ติด MRT

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้