ผมอยากมีรายได้เสริมครับ ออนไลน์ หรืองานทำที่บ้านในช่วงเลิกงาน

แสดงความคิดเห็น

ปัจจุบันผมเป็นพนักง

านราชการอยู่กรมอนามัย แต่อยากมีรายได้เสริม ทั้งงานออนไลน์ และงานทำที่บ้านในช่วงเลิกงาน เพื่อเอามาบรรเทาหนี้สิน อยากให้ผู้รู้แนะนำงานที่เหมาะสมหน่อยครับ ผมแขนขวาขยับไม่ได้ แต่ก็ปรับตัวจนเกือบเทียบเท่าคนปกติครับ ฝากด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ที่มา: นายธีรวัฒน์ เกื้อกระโทก
วันที่โพสต์: 28/01/2565 เวลา 10:55:09

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปัจจุบันผมเป็นพนักง านราชการอยู่กรมอนามัย แต่อยากมีรายได้เสริม ทั้งงานออนไลน์ และงานทำที่บ้านในช่วงเลิกงาน เพื่อเอามาบรรเทาหนี้สิน อยากให้ผู้รู้แนะนำงานที่เหมาะสมหน่อยครับ ผมแขนขวาขยับไม่ได้ แต่ก็ปรับตัวจนเกือบเทียบเท่าคนปกติครับ ฝากด้วยครับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้