หางานครับ สมุทรปราการ กทม

แสดงความคิดเห็น

ประวัติสมัครงาน

นาย สมบูรณ์ ก่อนคำ

ข้อมูลติดต่อผู้สมัคร

ที่อยู่ปัจจุบัน 185/16หมู่1 ก54ชั้น2ด.บางโฉลงอ.บางพลี สมุทรป ราการ 10540 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ 0624013350

ส่วนสูง/นํ้าหนัก 166 ซม./86 กก

ศาสนา พุทธ

อีเมล

mr.somboon062@gmail.com

Facebook

https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks

Line 0624013350 mrsomboom1991

ชาย โสต

วันเดือนปีเกิด 19/08/2534

งานที่ต้องการ

1. สาขาอาชีพ : คนขับรถ

สาขาอาชีพย่อย : คนขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่ง : หางานขับรถ: คนขับรถ : คนขับรถรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่ง : บริการ

ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ ส่ง สินค้า รถยนต์ มอไซค์

พื้นที่ที่ต้องการทํางาน : สมุทรปราการ กทม ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ปีที่จบการศึกษา : 2554 วุฒิการศึกษา ม6

คณะวิชา : ม6 สาขา : ทั่วไป

เกรด : 2.5

- ประวัติการทํางาน

บริษัท : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จํากัด ตาแหน่งงาน : พนักงานงานส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล

ระยะเวลา มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม 2557 รายละเอียดงาน : พนักงานงานส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล ในเครือ บริษัท ปตท สํานักงานใหญ่

ส่งเอกสารตามจุดโครงการ

บริษัท : โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี ตำแหน่งงาน : Hr

ระยะเวลา : ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องเอกสาร สมัครงานและเดินเอกสารตาม แต่ละ แผนกในสายงาน

บริษัท : เต้นรถ รถมือสอง แหลงรถผู้กอง สาขาร้อยเอ็ด ตำาแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2560 รายละเอียดงาน : ขับรถที่ประมูล จากต่างจังหวัด เพื่อนํามาขายแล้ว แล้วซ่อม แล้วขาย

บริษัท : เคอรี สาขา แกลง

ตาแหน่งงาน : พนักงานขับรถ ส่งสินค้า ตาทบ้าน ระยะเวลา : มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 รายละเอียดงาน : ส่งสินค้า ตามบ้าน แล้วร้าสินค้า จากลูกค้าเพื่อมา บริษัท เคอรี

บริษัท : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

แหน่งงาน : พนักงานขับรถ แล้ว สบเอกสาร ระยะเวลา : พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียดงาน : ส่งเอกสาร ส่งแบบ เอกสารประมูลตามไซรงานสร้าง ในต่างจังหวัดแล้วกทม รับเช็ค วางบิล ตามไชรงานสร้าง เข้าธนาคาร

4 ข้อมูลการฝึกอบรม

สถาบัน : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง

ระยะเวลา : มีนาคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 หลักสูตร : การขับขี่ปลอดภัย งานบริการรับเช็ควางบิลมืออาชีพ

สัญชาติ ไทย

O เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

สถานภาพทางทหาร

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ยานพาหนะ

- รถยนต์

- มอเตอร์ไซร

ความสามารถในการขับขี่

มีใบขับขี่

- รถยนต์

- มอเตอร์ไซด์

ที่มา: เบ้น
วันที่โพสต์: 26/08/2564 เวลา 10:55:48

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ประวัติสมัครงาน นาย สมบูรณ์ ก่อนคำ ข้อมูลติดต่อผู้สมัคร ที่อยู่ปัจจุบัน 185/16หมู่1 ก54ชั้น2ด.บางโฉลงอ.บางพลี สมุทรป ราการ 10540 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0624013350 ส่วนสูง/นํ้าหนัก 166 ซม./86 กก ศาสนา พุทธ อีเมล mr.somboon062@gmail.com Facebook https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks Line 0624013350 mrsomboom1991 ชาย โสต วันเดือนปีเกิด 19/08/2534 งานที่ต้องการ 1. สาขาอาชีพ : คนขับรถ สาขาอาชีพย่อย : คนขับรถส่งสินค้า ตำแหน่ง : หางานขับรถ: คนขับรถ : คนขับรถรับ-ส่งเอกสาร ตำแหน่ง : บริการ ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ ส่ง สินค้า รถยนต์ มอไซค์ พื้นที่ที่ต้องการทํางาน : สมุทรปราการ กทม ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที ประวัติการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ปีที่จบการศึกษา : 2554 วุฒิการศึกษา ม6 คณะวิชา : ม6 สาขา : ทั่วไป เกรด : 2.5 - ประวัติการทํางาน บริษัท : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จํากัด ตาแหน่งงาน : พนักงานงานส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล ระยะเวลา มิถุนายน 2556 ถึง มีนาคม 2557 รายละเอียดงาน : พนักงานงานส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล ในเครือ บริษัท ปตท สํานักงานใหญ่ ส่งเอกสารตามจุดโครงการ บริษัท : โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี ตำแหน่งงาน : Hr ระยะเวลา : ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 รายละเอียดงาน : ดูแลเรื่องเอกสาร สมัครงานและเดินเอกสารตาม แต่ละ แผนกในสายงาน บริษัท : เต้นรถ รถมือสอง แหลงรถผู้กอง สาขาร้อยเอ็ด ตำาแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2558 ถึง ตุลาคม 2560 รายละเอียดงาน : ขับรถที่ประมูล จากต่างจังหวัด เพื่อนํามาขายแล้ว แล้วซ่อม แล้วขาย บริษัท : เคอรี สาขา แกลง ตาแหน่งงาน : พนักงานขับรถ ส่งสินค้า ตาทบ้าน ระยะเวลา : มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 รายละเอียดงาน : ส่งสินค้า ตามบ้าน แล้วร้าสินค้า จากลูกค้าเพื่อมา บริษัท เคอรี บริษัท : บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด แหน่งงาน : พนักงานขับรถ แล้ว สบเอกสาร ระยะเวลา : พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน รายละเอียดงาน : ส่งเอกสาร ส่งแบบ เอกสารประมูลตามไซรงานสร้าง ในต่างจังหวัดแล้วกทม รับเช็ค วางบิล ตามไชรงานสร้าง เข้าธนาคาร 4 ข้อมูลการฝึกอบรม สถาบัน : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง ระยะเวลา : มีนาคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 หลักสูตร : การขับขี่ปลอดภัย งานบริการรับเช็ควางบิลมืออาชีพ สัญชาติ ไทย O เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท สถานภาพทางทหาร - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ยานพาหนะ - รถยนต์ - มอเตอร์ไซร ความสามารถในการขับขี่ มีใบขับขี่ - รถยนต์ - มอเตอร์ไซด์

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้