สวัสดีค่ะ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Admin Accountant (นักธุรการบัญชี) สำหรับผู้พิการ❗️

แสดงความคิดเห็น

สถานที่: ตึกอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ใกล้เซ็นทรัลบางนา)

อายุไม่เกิน 40 ปี

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, โบนัส, วันหยุดปีละ 12 วัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค่ะ

รายละเอียดงาน

1. จัดการงานบัญชีทั้งหมดของบริษัท

2. จัดทำรายงานการเงิน และการบัญชี เช่น รายงานฉบับกลาง รายงานงบประมาณสิ้นปี รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน และ รายงานประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย

3. รับผิดชอบด้านภาษี เช่น VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. ตรวจสอบบัญชีกระทบยอดทุกสิ้นเดือน และจัดเตรียมการปรับปรุงรายการทางบัญชี

5. ทำงานร่วมกับออดิท ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท กรมสรรพากร และผู้ค้า

6. พัฒนาระบบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัท

7. ดูแลรายจ่าย พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท

8. เจรจาราคาที่เหมาะสมกับผู้ค้า และผู้ผลิต

9. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดรายจ่าย

10. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย3ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

ทั้งพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี***

ติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ทาง

081-5309770, 086-0477986

E-mail: vipavet@gmail.com

Line ID: veeniiat

ที่มา: ชนากานต์ นนทสวัสดิ์ศรี
วันที่โพสต์: 10/06/2564 เวลา 11:22:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถานที่: ตึกอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ใกล้เซ็นทรัลบางนา) อายุไม่เกิน 40 ปี สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, โบนัส, วันหยุดปีละ 12 วัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค่ะ รายละเอียดงาน 1. จัดการงานบัญชีทั้งหมดของบริษัท 2. จัดทำรายงานการเงิน และการบัญชี เช่น รายงานฉบับกลาง รายงานงบประมาณสิ้นปี รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน และ รายงานประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 3. รับผิดชอบด้านภาษี เช่น VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจสอบบัญชีกระทบยอดทุกสิ้นเดือน และจัดเตรียมการปรับปรุงรายการทางบัญชี 5. ทำงานร่วมกับออดิท ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท กรมสรรพากร และผู้ค้า 6. พัฒนาระบบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัท 7. ดูแลรายจ่าย พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท 8. เจรจาราคาที่เหมาะสมกับผู้ค้า และผู้ผลิต 9. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดรายจ่าย 10. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย3ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี ทั้งพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี*** ติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ทาง 081-5309770, 086-0477986 E-mail: vipavet@gmail.com Line ID: veeniiat

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้