ผมขอโควต้า10เล่ม

แสดงความคิดเห็น

ได้มั้ยครับ

ที่มา: อดิสรณ์
วันที่โพสต์: 6/06/2563 เวลา 17:29:07

1 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2/07/2563 09:18:35

เรียน คุณอดิสรณ์

ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้รับโควต้าสลากจากกองสลากค่ะ จึงไม่มีจัดสรรคให้กับคนพิการ

ลองติดต่อ สมาคมคนพิการผู้ค้าสลากดูนะค่ะ

โทร.016-445772

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้