อยากให้ช่วยเจรจายกเลิกการชำระหนี้ กยศ ของคนพิการทุกกรณี

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากปัจจุบันคนพิการยุคใหม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบปริญญาตรี

แต่คนพิการยุคเก่าทีีนโยบายนี้ยังไม่ออกมาใช้ คนพิการยุคนั้นจึงต้องกู้ กยศ. ถึงแม้ปัจจุบัน กยศ.จะระงับไม่ให้คนพิการที่กู้ กยศ ชำระหนี้ แต่ก็เฉพาะคนพิการที่ไม่สามารถทำงานได้จริงๆ เท่านั้น แต่คนพิการที่ทพงานได้ยังคงต้องชำระตามปกติ

จึงทำเกิดความไม่เสมอภาค เท่าเทียมในกลุ่มคนพิการ

จึงอยากขอให้ กรมคนพิการได้เสนอหรือขอให้ กยศ. ยกเลิกไม่ให้คนพิการที่เป็นหนี้ กยศ. ไม่ต้องชำระหนี้คืนทุกกรณี เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม

ขอบคุณครับ

ที่มา: คนพิการ
วันที่โพสต์: 1/04/2563 เวลา 16:03:37

1 ดิว 25/10/2563 17:18:53

ผมเห็นด้วยครับ อยากให้ยกเลิกครับ เพราะจะได้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนพิการรุ่นหลังทีีเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และปัจจุบัน มีโรคโควิดเข้ามาผลำบากมากครับ อยากให้ภาระตรงจุดนี้หมดไปจะได้ลดความเคียดกับค่าใช้จ่ายหลายๆ ด้าน ช่วยคนพิการด้วยนะครับ

2 คนพิการ 11/10/2563 16:34:15

อยากรู้ผลครับ ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

3 คนรอความหวัง 27/08/2563 12:49:34

มีการดำเนินการไปแล้วหรือยังครับ

4 คนตั้งกระทู้ 14/06/2563 17:48:23

ขอบคุณมากครับ

เป็นควาามหวังเลยครับ

5 admin 7/05/2563 10:02:10

รับทราบข้อเสนอของท่านค่ะ

ทางมูลนิธิจะช่วยแจ้งเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับความเห็นของท่านคะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื่องจากปัจจุบันคนพิการยุคใหม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบปริญญาตรี แต่คนพิการยุคเก่าทีีนโยบายนี้ยังไม่ออกมาใช้ คนพิการยุคนั้นจึงต้องกู้ กยศ. ถึงแม้ปัจจุบัน กยศ.จะระงับไม่ให้คนพิการที่กู้ กยศ ชำระหนี้ แต่ก็เฉพาะคนพิการที่ไม่สามารถทำงานได้จริงๆ เท่านั้น แต่คนพิการที่ทพงานได้ยังคงต้องชำระตามปกติ จึงทำเกิดความไม่เสมอภาค เท่าเทียมในกลุ่มคนพิการ จึงอยากขอให้ กรมคนพิการได้เสนอหรือขอให้ กยศ. ยกเลิกไม่ให้คนพิการที่เป็นหนี้ กยศ. ไม่ต้องชำระหนี้คืนทุกกรณี เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้